Νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων πραγματοποίησε το ελληνικό Δημόσιο, κατά την οποία το επιτόκιο δανεισμού διαμορφώθηκε σε ακόμα πιο χαμηλό επίπεδο.

Όπως ενημέρωσε ο ΟΔΔΗΧ, το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ (625 εκατ. το δημοπρατηθέν ποσό + 187,5 εκατ μη ανταγωνιστικές προσφορές).

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο -0,43 από -0,41% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία, ενώ οι συνολικές προσφορές που κατατέθηκαν έφτασαν τα 1,3 δισ. ευρώ, άρα υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,07 φορές (1,83 την προηγούμενη φορά).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου  2021, στις 12μ.μ.

Κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.