Και στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑΑ) θα διαπραγματεύεται από τις 26 Ιανουαρίου η μετοχή της ασφαλιστικής εταιρείας INTERLIFE AΑEΓΑ, η οποία ήδη από το 2012 είναι εισηγμένη στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (ΝΕΑ) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η INTERLIFE θα εισάγει το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι 18.567.912 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,59 ευρώ έκαστη. Μετά την εισαγωγή της στο ΧΑΑ, η μετοχή της εταιρείας θα διαπραγματεύεται ταυτόχρονα και στα δύο χρηματιστήρια (ΧΑΑ και ΧΑΚ).

«Η αυξημένη κερδοφορία της εταιρείας και η κατ΄ επέκταση δυνατότητά της να χρηματοδοτεί από ίδια κεφάλαια την ανάπτυξή της, κατέστησε μη αναγκαία την άντληση κεφαλαίων» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, όπου διευκρινίζεται ότι ανάδοχος της εισαγωγής στο ΧΑΑ είναι η «Κύκλος Χρηματιστηριακή».

«Η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών ήταν μια σημαντική πρόκληση και διαμορφώνει νέο σκηνικό για το μέλλον της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α» σημειώνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ιωάννης Βοτσαρίδης και προσθέτει: «Η απόφαση εισαγωγής ήταν μια στρατηγική επιλογή, με πολλαπλούς στόχους, όπως η επιδίωξη διεθνών συνεργασιών, η ικανοποίηση της μεγάλης βάσης των μετόχων της και η δίκαιη αποτίμηση της αξίας της. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για την πορεία της εταιρείας μας, η οποία ιδρύθηκε πριν 30 χρόνια με αρχικό κεφάλαιο 300.000 ευρώ, με την αποτίμησή της σήμερα να φθάνει τα 59,046 εκατ. ευρώ και να συμπεριλαμβάνεται στις πέντε πλέον κερδοφόρες ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας».