Δύο πακέτα για το 20% της Καραμολέγκος πραγματοποιήθηκαν μέσω του Χρηματιστηρίου.

Ειδικότερα, στις 14:53 πραγματοποιήθηκε πακέτο 1,635 εκατ. τεμαχίων (αφορά στο 17,17% του μετοχικού κεφαλαίου) και στις 14:54 ακόμη ένα πακέτο 285 χιλ. τεμαχίων (αφορά στο 3% του μετοχικού κεφαλαίου), στην τιμή των 2,5 ευρώ ανά μετοχή.

Η μετοχή αυτήν την ώρα διαπραγματεύεται στα 3,10 ευρώ.