Απογειώθηκαν στο β’ τρίμηνο τα οικονομικά μεγέθη της Elpedison, λόγω της αύξησης των χονδρεμπορικών τιμών, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη.

Οι πωλήσεις της Elpedison στο β’ τρίμηνο ανήλθαν σε 235 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 95% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 και στο 6μηνο του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκαν σε 456 εκατ. ευρώ (+50%). Το EBITDA στο β’ τρίμηνο έφθασε στα 21 εκατ. ευρώ (+97%) και στο εξάμηνο στα 44 εκατ. ευρώ (+60%). Η καθαρή παραγωγή της εταιρείας στο β’ τρίμηνο ήταν στις 954.000 MWh (28%) και στο εξάμηνο περίπου 1,7 GWh (-4%).

Όπως αναφέρεται και στις οικονομικές καταστάσεις του β’ τριμήνου της μητρικής ΕΛ.ΠΕ. (κατέχει το 50% στην εταιρεία και το υπόλοιπο ανήκει στην Edison), τα αποτελέσματα της Elpedison στο α’ εξάμηνο ήταν σημαντικά αυξημένα συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2020, καθώς τα περιθώρια κερδοφορίας, κυρίως στον κλάδο παραγωγής, αλλά και λιανικής ηλεκτρισμού, κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα, ενώ η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια παρέμεινε στα ίδια (+0,5%).

Η εφαρμογή του target model θεωρείται ότι προσέφερε στην εταιρεία νέες ευκαιρίες διαχείρισης και βελτιστοποίησης του ενεργειακού χαρτοφυλακίου της, τις οποίες αξιοποίησε ενισχύοντας τα περιθώρια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, θετικά συνέβαλε και η βελτίωση της απόδοσης της μονάδας στη Θεσσαλονίκη, μετά την πρόσφατη αναβάθμισή της από τα 400 στα 420 MW, επένδυση της τάξης των 20 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, αρνητική επίδραση στα μεγέθη της Elpedison, όπως σημειώνεται, είχε η διαρκώς ανοδική τιμή του φυσικού αερίου, όπως και οι αυξημένες τιμές των δικαιωμάτων ρύπων CO2. Στο πρώτο εξάμηνο, η μέση τιμή των δικαιωμάτων διαμορφώθηκε στα 43,9 ευρώ ανά τόνο CO2, αυξημένη κατά σχεδόν 100% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Αξιοσημείωτες επιδόσεις έχει να επιδείξει και στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού η Elpedison. Το μερίδιό της διατηρήθηκε στο 4,5%, με ενίσχυση των όγκων προμήθειας και με διεύρυνση του πελατολογίου κυρίως στη χαμηλή τάση (οικιακοί πελάτες), «εν μέσω ενός άκρως ανταγωνιστικού περιβάλλοντος από εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας», όπως επισημαίνεται.

Στο α’ εξάμηνο, η Elpedison ενίσχυσε και την παρουσία της στην απελευθερωμένη αγορά προμήθειας φυσικού αερίου, με τη διεύρυνση του πελατολογίου της και τη δραστηριότητά της στη χονδρεμπορική αγορά, μέσω εισαγωγών ποσοτήτων υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η εταιρεία αναμένει την οριστικοποίηση παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων στο target model, προσβλέποντας ότι θα βελτιώσουν τη λειτουργία του, θα επιτρέψουν την είσοδο νέων συμμετεχόντων και θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα σύζευξης των εγχώριων αγορών. Στο πλαίσιο αυτό, η Elpedison προγραμματίζει νέες δράσεις για την ανάπτυξη του πελατολογίου της και τη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς στον ηλεκτρισμό και στην προμήθεια φυσικού αερίου, αλλά και στον κλάδο των ενεργειακών υπηρεσιών.

Κέρδη από τις συμμετοχές της ΕΛ.ΠΕ. στο φυσικό αέριο

Η σημαντική αύξηση κατά 14% στην κατανάλωση φυσικού αερίου κατά το α’ εξάμηνο προήλθε κυρίως από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, που κάλυψαν πάνω από το 60% της εγχώριας ζήτησης. Ενισχυμένη είναι στο ίδιο διάστημα και η κατανάλωση από τους οικιακούς καταναλωτές και τις επιχειρήσεις μέσω των δικτύων διανομής.

Η μεγάλη αύξηση των τιμών φυσικού αερίου στο ίδιο διάστημα και ιδιαίτερα του υγροποιημένου φυσικού αερίου, κυρίως λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας στις παγκόσμιες αγορές, οδήγησε σε μείωση 40% των εισαγωγών ΥΦΑ στον σταθμό της Ρεβυθούσας, η οποία υπερκαλύφθηκε από εισαγωγές αερίου μέσω αγωγών.

Οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν θετικά τα αποτελέσματα των εταιρειών ΔΕΠΑ Εμπορίας και ΔΕΠΑ Υποδομών, σε κάθε μία από τις οποίες η ΕΛ.ΠΕ. κατέχει το 35%. Οι υψηλότεροι όγκοι πωλήσεων που παρουσίασαν οι δύο εταιρείες αύξησαν τη συνεισφορά τους στα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του ομίλου της ΕΛ.ΠΕ. στο β’ τρίμηνο κατά 4 εκατ. ευρώ.

Η ΕΛ.ΠΕ. αναμένει στις επόμενες εβδομάδες να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών, με την ανάδειξη του πλειοδότη, ενώ για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας το ΤΑΙΠΕΔ, όπως είναι γνωστό, αποφάσισε να αναστείλει τη Φάση Δεσμευτικών Προσφορών του διαγωνισμού μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής, το ΤΑΙΠΕΔ θα ενημερώσει, όπως γνωστοποιείται, τα υποψήφια επενδυτικά σχήματα σχετικά με τα επόμενα στάδια της διαδικασίας υποβολής προσφορών.