Δύο διαφορετικές όψεις εμφάνισαν στην πρώτη χωριστή οικονομική τους χρήση οι ΔΕΠΑ Εμπορίας και Υποδομών, δίνοντας μια πρόγευση για το που θα κινηθούν οι δεσμευτικές προσφορές των ενδιαφερόμενων για την απόκτησή τους επενδυτών.

Στις 30 Απριλίου το 2020 υλοποιήθηκε η μερική διάσπαση του τομέα διανομής φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ και δημιουργήθηκε μια νέα οντότητα με την επωνυμία ΔΕΠΑ Υποδομών. Η νέα εταιρεία περιλαμβάνει την επένδυση στις εταιρείες, που ενεργούν ως φορείς εκμετάλλευσης δικτύων διανομής φυσικού αερίου, δηλαδή την ΕΔΑ Αττικής ΑΕ, την ΕΔΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας ΑΕ και την ΔΕΔΑ ΑΕ.

Η ΔΕΠΑ ΑΕ μετονομάστηκε σε ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ και περιλαμβάνει όλες τις τρέχουσες δραστηριότητες χονδρικής και λιανικής πώλησης φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ, μέσω της συμμετοχής 100% στην ΕΠΑ Αττικής.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας έκλεισε τη χρήση 2020 με κύκλο εργασιών 550 εκατ. ευρώ, λειτουργικό αποτέλεσμα 37,7 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 43,15 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 39,6 εκατ. ευρώ. Εμφάνισε, όμως, ζημιές από διακοπείσες δραστηριότητες 58,18 εκατ. ευρώ καθώς στις 12 Νοεμβρίου 2020 εγκρίθηκε η απόδοση στους μετόχους της (carve out) του συνόλου των 724.201 μετοχών της ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων καθώς και μετρητών ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, με μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 83,4 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία είχε στο τέλος του 2020 ταμειακά διαθέσιμα 240 εκατ. ευρώ με μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μόλις 34,3 εκατ. ευρώ και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 324 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Ιανουάριο του 2020 «τρέχει» διεθνή διαγωνιστική διαδικασία το ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση ως του 100% της ΔΕΠΑ Εμπορίας (σ.σ. το 65% ελέγχεται από το ΤΑΙΠΕΔ και το 35% από την ΕΛΠΕ).

Τον Ιούνιο του 2020, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαδικασίας υποβολής προσφορών, με επτά ενδιαφερόμενα μέρη να πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών. Μεταξύ των ενδιαφερομένων επενδυτών περιλαμβάνεται και η Ελληνικά Πετρέλαια, σε κοινοπραξία με την Edison. Αν η παραπάνω κοινοπραξία δεν ανακηρυχθεί προτιμητέος επενδυτής θα ισχύσει το μνημόνιο, που υπέγραψαν τα ΕΛΠΕ με το ΤΑΙΠΕΔ, για την πώληση και του 35% που κατέχουν μαζί με το 65% του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων.

Κρίσιμη για τη διαδικασία πώλησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι η απόφαση του Εφετείου για την υπόθεση αποζημίωσης που ζητά η ELFE, η οποία έχει πάρει δικάσιμο για τον Σεπτέμβριο της φετινής χρονιάς. Υπενθυμίζεται ότι η πρωτόδικη απόφαση υποχρεώνει τη ΔΕΠΑ Εμπορίας να καταβάλει αποζημίωση 61 εκατ. ευρώ στην ELFE για τη ρήτρα πετρελαίου.

Η ΔΕΠΑ Υποδομών (διανομή) από την πλευρά της, έκλεισε τη χρήση 2020 με πωλήσεις 36,8 εκατ. ευρώ, ζημιές 2,5 εκατ. ευρώ σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος και ζημιές προ φόρων 1,57 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανερχόταν στο τέλος του 2020 στα 79 εκατ. ευρώ, με λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 346,2 εκατ. ευρώ, βραχυπρόθεσμα δάνεια 27 εκατ. ευρώ και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 41,4 εκατ. ευρώ.

Η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών (65% ΤΑΙΠΕΔ, 35% ΕΛΠΕ) ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2019 και τον Ιούνιο 2020 ολοκληρώθηκε η Α’ φάση προεπιλογής των υποψηφίων επενδυτών με έξι επενδυτικά σχήματα να προκρίνονται για να συμμετάσχουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Πηγή: euro2day.gr