Πέντε ενεργειακοί παίκτες της εγχώριας αγοράς άμεσα και ένας ακόμη έμμεσα, με δευτερογενή συμφωνία, θα μοιραστούν, ανάλογα με τις ανάγκες τους, ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που δημοπράτησε ο ΔΕΣΦΑ για το 2022.

Οι δημοπρασίες θα συνεχιστούν από τις 8 Νοεμβρίου και για τα επόμενα έτη κλιμακωτά έως το 2026, με καταληκτική ημερομηνία στις 29 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, οι εταιρίες που δέσμευσαν 34 από τα συνολικά 46 δημοπρατούμενα χρονοπαράθυρα εκφόρτωσης φορτίων ΥΦΑ, καθώς και μεμονωμένα φορτία είναι: η ΔΕΠΑ Εμπορίας, η ΔEΗ, η Mytilineos, η Elpedison και η Motor Oil.

H ΗΡΩΝ έχει συμφωνία με την Motor Oil, οπότε θα πάρει από αυτή τις ποσότητες ΥΦΑ που θα χρειαστεί. Η Προμηθέας Gas, του ομίλου Κοπελούζος δεν δέσμευσε ποσότητες, όπως έκανε για το 2021, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτιμάται ότι θα καλυφθεί από το ρωσικό αέριο του υφιστάμενου αγωγού.

Τα 34 χρονοπαράθυρα που δεσμεύθηκαν αντιστοιχούν σε ποσότητα εκφόρτωσης ΥΦΑ 27 TWh (τεραβατώρες), ποσότητα που είναι ελαφρά αυξημένη από αυτή που προβλέπεται να εκφορτωθεί ως τα τέλη του τρέχοντος έτους, ήτοι 26,6 TWh.

Επίσης, οι ίδιες εταιρίες δέσμευσαν και συνεχή δυναμικότητα αεριοποίησης ΥΦΑ, που υπολογίζεται σε 72.420,37 MWh την ημέρα.

Με αυτά τα δεδομένα, εκτιμάται ότι κλείδωσε η ασφάλεια εφοδιασμού σε φυσικό αέριο της χώρας τον επόμενο χρόνο, καθώς μαζί με τις συγκεκριμένες ποσότητες LNG υπάρχει και το αέριο των αγωγών, από την Gazprom Export και το Αζερμπαϊτζάν, μέσω TAP, καθώς και το ΥΦΑ από την Αλγερινή κρατική εταιρία Sonatrach, που φέρνει η ΔΕΠΑ.

Από τις πέντε εταιρίες, οι τέσσερις είναι αυτές που θα χρησιμοποιήσουν «τη μερίδα του λέοντος» από τις δημοπρατούμενες ποσότητες που δεσμεύθηκαν. Η ΔΕΠΑ, η ΔΕΗ, η Mytilineos και η Elpedison, καθώς, ως μεγάλοι χρήστες, έχουν δυνατότητα να καταναλώσουν ολόκληρα φορτία πλοίων. Συν τοις άλλοις, η Mytilineos θα έχει αυξημένες ανάγκες το 2022, δεδομένου ότι θα λειτουργεί πλέον και η νέα μονάδα φυσικού αερίου, στον Άγιο Νικόλαο, Βοιωτίας, ισχύος 826 MW.

Ο ΔΕΣΦΑ δημοπράτησε για το 2022 συνολικά 45 χρονοθυρίδες για εκφόρτωση 38 ΤWh φυσικού αερίου, ενώ για το κάθε ένα από τα υπόλοιπα τέσσερα χρόνια ως το 2026 οι χρονοθυρίδες θα είναι 45 με εκφόρτωση 37,5 ΤWh. Στην πρώτη δημοπρασία του ΔΕΣΦΑ που έγινε πέρυσι για το 2021 παραχωρήθηκαν 35 από τις συνολικά 46 χρονοθυρίδες.

Πηγή:euro2day.gr