Πρόταση για αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου, αναμένεται να εγκρίνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε πεδίο αντιπαραθέσεων εξελίσσεται στην ΕΕ η διέλευση ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της κατασκευής διακρατικών αγωγών, καθώς αφενός υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των κρατών-μελών κι αφετέρου η Κομισιόν διεκδικεί συμμετοχή στις σχετικές συνομιλίες.

Οι συζητήσεις αφορούν τις οδεύσεις του ρωσικού αερίου από βορρά και από νότο, δηλαδή τον αγωγό Nord Stream 2 μέσω του οποίου το ρωσικό αέριο θα πηγαίνει στην Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και τον ελληνο-ιταλικό (IGI) που θα ξεκινά από τα ελληνοτουρκικά σύνορα και θα καταλήγει στην Ιταλία για να διοχετεύσει ρωσικό αέριο προς την Ευρώπη.

Μάλιστα σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πιθανό να εγκρίνει σχετική πρόταση για τις αλλαγές (τροπολογίες) στη νομοθεσία της ΕΕ με αφορμή την κατασκευή του αγωγού Nord Stream 2, οι οποίες μπορεί να μεταβάλλουν ριζικά την κατάσταση που διαμορφώνεται σε σχέση με την αντιμετώπιση του έργου.
Ζητήματα φαίνεται ότι εγείρονται από την Κομισιόν τόσο ως προς τη νομική κάλυψη των υποθαλάσσιων τμημάτων όσο και σχετικά με τους στόχους της ΕΕ για διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, υπό τον φόβο της περαιτέρω ενίσχυσης ενός προμηθευτή (της Ρωσίας).
Παράλληλα, υπάρχουν διαφορές αλλά και απαιτήσεις ενός αριθμού χωρών που ζητούν εγγυήσεις ότι η κατασκευή των αγωγών δεν θα εμποδίσει τη συνέχιση άλλων έργων, αλλά και ότι παρόμοια ή άλλα έργα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ίσους όρους.

Στο πλαίσιο αυτό, από πλευράς ΙΕΝΕ, επισημάνθηκε ότι τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα και δεν είναι σαφές αν ο διάλογος είναι ουσιαστικός ή προσχηματικός για την διαμόρφωση νέων συνθηκών που θα καταστήσουν αποδεκτό έναν αγωγό, όπως ο ελληνοϊταλικός. Σημειώθηκε δε ότι εφόσον η ρωσική Gazprom καταργήσει την εναλλακτική οδό των Βαλκανίων, το 2019, η Ευρώπη θα αναγκαστεί να κάνει εισαγωγές μέσω Τουρκίας.