Νέο κεφάλαιο στο γνωστό σίριαλ της μεταλλευτικής επένδυσης στις Σκουριές άρχισε να γράφεται σήμερα, με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός να αποστέλλει εξώδικο αίτημα αποζημίωσης, ύψους 750 εκατ. ευρώ, για τις καθυστερήσεις έκδοσης των αδειών. Τι απαντά το Υπουργείο Ενέργειας.

Σύμφωνα με την μητρική της Ελληνικός Χρυσός, Eldorado Gold, το αίτημα αποζημίωσης σχετίζεται με τις ζημιές που υπέστη η εταιρία από καθυστέρηση στην έκδοση των απαιτούμενων αδειών για τις Σκουριές. Στο ποσό περιλαμβάνονται δαπάνες που έχουν γίνει αλλά και διαφυγόντα κέρδη, ενώ διευκρινίζεται ότι η αίτηση είναι εξωδικαστική και δεν θέτει σε κίνηση νομικές διαδικασίες.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eldorado Gold, George Burns, δήλωσε σχετικά ότι η αίτηση που κατατέθηκε αποτελεί μια προσπάθεια να επιλυθεί με καλή πίστη το ζήτημα με το Ελληνικό Δημόσιο καθώς σχετίζεται με τα κόστη που ανέκυψαν εξαιτίας της καθυστέρησης έκδοσης των αδειών στο project των Σκουριών. Η Eldorado, προσθέτει, πάντοτε ενήργησε με τρόπο να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση προκειμένου να προχωρήσει στην υπεύθυνη ανάπτυξη των Σκουριών. Ελπίζουμε, καταλήγει, ότι το ζήτημα μπορεί να επιλυθεί με φιλικό τρόπο χωρίς να χρειαστεί η προσφυγή στην οδό της διαιτησίας.

Την πάγια θέση του Ελληνικού Δημοσίου, ότι η ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας είναι, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, μια ενιαία επένδυση και "ως εκ τούτου, βασική προϋπόθεση για την έναρξη και λειτουργία των επιμέρους τμημάτων αυτής, είναι η προσκόμιση, εκ μέρους της Εταιρείας, των απαραίτητων εγγυήσεων για την υλοποίηση της υποχρέωσης παραγωγής καθαρών μετάλλων" επισημαίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αφορμή το αίτημα που κατέθεσε η Ελληνικός Χρυσός."Στο πλαίσιο της θέσης αυτής, τονίζει το ΥΠΕΝ, εξετάζεται από τη Διοίκηση και το κατατεθέν αίτημα της εταιρείας".