«Οι προσδοκίες της ευημερίας δεν πραγματοποιούνται με την εθνική αναδίπλωση αλλά, αντίθετα, βρίσκονται στους ανοικτούς ορίζοντες και τη στενή συνεργασία μεταξύ των λαών», δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος, μιλώντας στο 2ο Thessaloniki Regional Forum.

Σε ότι αφορά την αναπτυξιακή προοπτική των κρατών της Βαλκανικής υπογράμμισε πως: «Τα Βαλκάνια μπορούν να μετεξελιχθούν σε περιοχή δυναμικής οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας προς όφελος των λαών τους, αρκεί να αξιοποιήσουμε τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται λόγω της γεω-οικονομικής μας θέσης και των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων».

«Οι ανοιχτοί ορίζοντες, η διάθεση συνεργασίας και η ανάπτυξη των θεσμών της ανοιχτής κοινωνίας και οικονομίας, θα επιτρέψουν στις χώρες μας να κερδίσουν το στοίχημα του 21ου αιώνα, συμπλήρωσε.

Μιλώντας για τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027, ο κ. Σκάλκος, σημείωσε πως θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης του ρόλου και των συγχρηματοδοτούμενων πόρων που θα έχουν στη διάθεσή τους οι 13 Περιφέρειες της χώρας.

Ανάμεσα στις νέες επενδυτικές προτεραιότητες της Πολιτικής Συνοχής για την Ελλάδα, ξεχώρισε τις επενδύσεις στην καινοτομία -κύρια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων-, τις υποδομές μεταφορών, την πολιτική προστασία, τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, τη στήριξη των απομακρυσμένων περιοχών (ορεινές και νησιωτικές), καθώς και την ενίσχυση από-βιοχανοποιημένων ζωνών και περιοχών σε μετάβαση με έμφαση στην αντιμετώπιση του κρίσιμου ζητήματος της μετάβασης στη μετά-λιγνιτική περίοδο.

Τέλος, αναφερόμενος στις επενδυτικές πολιτικές της κυβέρνησης επισήμανε ότι «στους επόμενους λίγους μήνες θα έχουμε ένα νέο εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο με ειδική στόχευση στην περιφερειακή ανάπτυξη”. Τόνισε ότι πρόκειται για ένα αναπτυξιακό σχέδιο του οποίου διεκδικούμε την κυριότητα, εκπονήθηκε από εμάς και δεν μας επιβλήθηκε στο πλαίσιο κάποιου εξωτερικά εποπτευόμενου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και θα ενισχύσει την αναπτυξιακή δυναμική των περιφερειών ανοίγοντας έναν νέο κύκλο ευημερίας για το σύνολο των κατοίκων της χώρας.

Στη βούληση της κυβέρνησης να προωθήσει την περιφερειακή συνεργασία μέσα από τις επενδύσεις στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας αναφέρθηκε η ειδική γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκη Δανδόλου. Τόνισε, δε, ότι η Ελλάδα, συμμετέχει αυτή τη στιγμή, υπό την επίβλεψη του υπουργείου, σε 11 προγράμματα Interreg, ενώ το 2020 συμπληρώνονται 30 χρόνια υλοποίησης προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

Το ποσό των 12 δισ. ευρώ έχει επενδύσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) στην περιοχή των Βαλκανίων, σε τομείς όπως οι υποδομές, οι μεταφορές και η ενέργεια, τόνισε η επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Τράπεζας; για τα Δυτικά Βαλκάνια, Dubravka Negre.

Για το μέλλον, τόνισε ότι στόχος της ΕΤΕ είναι να επενδύσει στην καινοτομία στην περιοχή και στην εκπαίδευση για να προωθήσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Την ανάγκη σεβασμού και εφαρμογής των κανόνων στην περιοχή σε ότι αφορά την ποιότητα προϊόντων, τις συνθήκες εργασίας, την προστασία από τη ρύπανση, στάθηκε ο senior advisor για θέματα Επιχειρήσεων και Επικοινωνίας του ΣΕΒ, Γιάννης Μητσός. Αναφέρθηκε, επιπλέον, στην ανάγκη σύνδεσης της εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότητα και προώθησης του εργατικού δυναμικού.

Την δημιουργία τον Οκτώβριο βαλκανικής πλατφόρμας για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία ανακοίνωσε ο ιδρυτής της διαφημιστικής εταιρίας MSCOMM Group, Μιχάλης Στάγκος, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα έχει απτά αποτελέσματα.

Την γραφειοκρατία ανέδειξε ως το σημαντικότερο πρόβλημα για τις επενδύσεις στα Βαλκάνια ο επιχειρηματίας Νίκος Φιλίππου, πρόεδρος της “ Φιλίππου ΑΕ” . Όπως είπε, θα πρέπει να υπάρχει ένα υπουργείο στο οποίο θα μπορεί να απευθυνθεί ο επιχειρηματίας για την έκδοση άδειας και έφερε ως παράδειγμα καλής πρακτικής την Ιρλανδία