Το «πράσινο φως» για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο έλαβαν τρεις ξενοδοχειακές επενδύσεις 5 και 4 αστέρων σε Μύκονο, Λευκάδα και Γύθειο.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη Διαύγεια, το «πράσινο φως» για την υπαγωγή τους στον αναπτυξιακό νόμο, έλαβαν τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων «CAVO TAGOO A.E.», «GPG RESORT LTD GREEK BRANCH» και «ΣΠΑΡΤΑ ΓΚΟΥΡΜΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

Πιο αναλυτικά:

- Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 56806/ΥΠΕ/7/00369/Γ/Ν.4399/2016/21.05.2021 απόφαση της γενικής διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Γ ́ κύκλος), επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΚΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Τουριστική Ξενοδοχειακή Κατασκευαστική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «CAVO TAGOO A.E.» που αναφέρεται «στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 13 δωμάτια / 52 κλίνες», στην περιοχή Ταγκού του Δήμου Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 4.700.000 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 4.700.000 ευρώ. Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής (Για συμβατική επένδυση) 1.410.000 ευρώ.

- Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 64062/ΥΠΕ/7/00385/Γ/Ν.4399/2016/08-06-2021 απόφαση της γενικής διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Γ ́ κύκλος), επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΣΠΑΡΤΑ ΓΚΟΥΡΜΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΣΠΑΡΤΑ ΓΚΟΥΡΜΕ Α.Β.Ε.Γ.Ε.Τ.» που αναφέρεται «στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 150 δωματίων / 473 κλινών», στην Δ.Ε. Γυθείου του Δήμου Ανατολικής Μάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 12.864.020,30 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 12.864.020,30 ευρώ. Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης 4.952.647,82 ευρώ.

- Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 61990/ΥΠΕ/7/00352/Γ/Ν.4399/2016/03-06-2021 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Γ' κύκλος), επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «GPG RESORT LTD GREEK BRANCH» που αναφέρεται «στην ίδρυση νέας ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 4*, δυναμικότητας 140 δωματίων / 258 κλινών», στη θέση "Λακούλια", της Δ.Ε. νήσου Καστού του Δήμου Λευκάδας της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 11.909.250,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 11.909.250,00 ευρώ. Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης 2.917.766,25 ευρώ.

Στον αναπτυξιακό η επένδυση για ξενοδοχειακό συγκρότημα στην περιοχή Αφάντου

Εγκρίθηκε η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Αφάντου Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» (Υπό Σύσταση) στον Αναπτυξιακό νόμο.

Πρόκειται για το ξενοδοχειακό συγκρότημα κατηγορίας 5αστέρων, δυναμικότητας 320 δωματίων/790 κλινών, στην περιοχή Αφάντου στη Ρόδο, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 38.000.000 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 38.000.000 ευρώ.

Η απόφαση

Σύμφωνα με την απόφαση της γενικής διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια, το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης «Αφάντου Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» (Υπό Σύσταση) εντάσσεται στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του Ν. 4399/2016 (Γ ́ κύκλος), όπως ισχύει.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται:

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 61993/ΥΠΕ/7/00272/Γ/Ν.4399/2016/03-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Γ ́ κύκλος), επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΦΑΝΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (υπό σύσταση) που αναφέρεται «στην ίδρυση ξενοδοχειακού συγκροτήματος κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 320 δωματίων/790 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην περιοχή Αφάντου του Δήμου Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 38.000.000 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 38.000.000 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:

- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης: Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 5.000.000 ευρώ

- Ποσοστά (%) ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:

Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων ('Αρθρο 8)

ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις - επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις ('Αρθρο 11, παρ. 1) 20%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ Euro) -

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 20%

Α.2 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες ΕΚΤΟΣ Περιφερειακών Ενισχύσεων ('Αρθρο 9)

ΟΜΑΔΑ Β. Ενισχύσεις προς ΜΜΕ (άρθρο 18 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις ('Αρθρο 11, παρ. 2) 50%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ Euro) -

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 50%

ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις ('Αρθρο 11, παρ. 2) 100%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ Euro) -

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 100%

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 19 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Αναλυτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την απόφαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΦΗΑ46ΜΤΛΡ-ΚΤΟ?inline=true