Ασπίδα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη διάρκεια της πανδημικής κρίσης ήταν τα κρατικά προγράμματα στήριξης, αλλά και η χρήση της τεχνολογίας που δεν απάλυνε απλά τις επιπτώσεις του Covid-19 στις ΜμΕ, αλλά έφερε αύξηση του τζίρου περίπου στο 10% των επιχειρήσεων.

 

Με το καθεστώς κρατικής στήριξης υπολογίζεται ότι μειώνεται ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με αρνητικά κέρδη στο 49% και επιτρέπεται η παράταση της υπολειπόμενης ζωής για τις ΜμΕ με αρνητικά κέρδη σε 194 ημέρες. Επιπλέον, το καθεστώς στήριξης μειώνει τον αριθμό των θέσεων εργασίας που κινδυνεύουν κατά περίπου 20%.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε μελέτη του Πανεπιστημίου Πειραιά για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στην οποία αναφέρονται οι επιπτώσεις της πανδημίας στην επιχειρηματική συνέχεια και ανθεκτικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αναλύεται διεξοδικά ο κρίσιμος ρόλος της τεχνολογίας.
Η τεχνολογία έφερε αύξηση του τζίρου

Στην έρευνα αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που παρουσίασαν εξαιρετικές επιδόσεις κατά την περίοδο της πανδημίας. Ως τέτοιες ορίζονται οι επιχειρήσεις του δείγματος που κατάφεραν να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους κατά την περίοδο της πανδημίας σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο από 30%. Αυτές αντιπροσωπεύουν το 9,4% του δείγματος. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων που είχαν σημαντική αύξηση του τζίρου κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιστοιχούν στο 78,6% και οι μικρές στο 21,4%.

Περισσότερες από επτά στις δέκα από αυτές τις επιχειρήσεις παρουσίασαν αντίστοιχες επιδόσεις κατά την περίοδο 2009-2019 (αύξηση του κύκλου εργασιών σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30%). Σε ποσοστό 92,8% δραστηριοποιούνται στο χώρο των υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν σημαντική συμβολή στην απασχολησιμότητα, αφού, έχουν ως επί το πλείστο αύξηση του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούν. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αυτές οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Περισσότερο από 85% αυτών των επιχειρήσεων υιοθετούν ή/και προκαλούν τις τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου τους. Είναι αξιομνημόνευτό ότι οι μισές επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας θεωρούν ότι οι υιοθέτηση τεχνολογικών εξελίξεων αποτελεί και σημαντική συνιστώσα για την δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Το πλήγμα από τον Covid-19 για τις ΜμΕ

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη σχετικά με την επίδραση του Covid-19 στις ελληνικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που παράγουν κύκλο εργασιών 32,9 δις ευρώ (11% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) και απασχολούν 1,1 εκ. εργαζόμενους διέκοψαν τη δραστηριότητά τους λόγω της πανδημίας.

Ανάλογες προκλήσεις έθεσε προφανώς η πανδημία και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις την υπόλοιπη Ευρώπη. Για παράδειγμα, σύμφωνα με στοιχεία διεθνών μελετών, το 41% των ΜμΕ του Ηνωμένου Βασιλείου είχαν σταματήσει τη λειτουργία τους κατά την διάρκεια της πανδημίας. Στη Γερμανία, το 50% των ΜμΕ περίμενε αρνητικό αποτέλεσμα λόγω της κρίσης, με το ένα τρίτο να προβλέπει μείωση των εσόδων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%. Στην Ιταλία, περισσότερο από το 70% δήλωσε ότι επηρεάστηκε άμεσα από την κρίση. Επίσης, πολλές μικρές επιχειρήσεις είναι οικονομικά εύθραυστες, διαθέτοντας ρευστότητα περίπου μόνο δύο εβδομάδων. Γενικά, οι διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ εξαιτίας της πανδημικής κρίσης περιλαμβάνουν μειωμένη αγοραστική δύναμη πελατών, περιορισμούς στην αλληλεπίδραση και τις ώρες εργασίας, ελλείψεις πρώτων υλών, ακύρωση παραγγελιών, δυσκολίες ταμειακών ροών και διακοπή της αλυσίδας εφοδιασμού

Σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) και βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι ελληνικές επιχειρήσεις για το σύνολο της οικονομίας που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο του 2020 με κρατική εντολή λόγω της πανδημίας, ανέρχονταν σε 205.984 και αναλογούσαν στο 14,6% των 1.415.370 επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας. Τον Νοέμβριο του 2020 παρέμεναν σε αναστολή λειτουργίας λόγω της πανδημίας 185.355 επιχειρήσεις.

Πηγή: Insider.gr, Νένα Μαλλιάρα