Αύξηση στον κύκλο εργασίας του 2021 κατά 35% σε σχέση με το 2020, ξεπερνώντας τα 73 εκ ευρώ, ανακοινώθηκε κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Electronet που έλαβε χώρα στις 26 Ιουνίου, η οποία παράλληλα ενέκρινε την διανομή μερίσματος.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, τα κέρδη ξεπέρασαν το 1 εκ ευρώ προ φόρων, δηλαδή περισσότερο από 100% αύξηση, από το 2020.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε διανομή μερίσματος ύψους 185 χιλ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα προσέγγισαν τα 4,5 εκ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι η Electronet αποπλήρωσε το σύνολο του δανεισμού της (2.1 εκ ευρώ), ο οποίος τώρα είναι μηδενικός.

Η Καθαρή Θέση της ξεπέρασε τα 8,3 εκ ευρώ, με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια να αντιστοιχούν στο 58% του Παθητικού.

Ο αριθμός των καταστημάτων της Electronet ανέρχεται στα 76 και το 2021 συμπλήρωσε και εόρτασε μαζί με τους συνεργάτες και πελάτες της 25 χρόνια απρόσκοπτης λειτουργίας.

Επιπρόσθετα, κατά τις εκλογές που έλαβαν χώρα, επανεξελέγη το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, ως αναγνώριση του έργου του και προστέθηκε ακόμα ένα μέλος, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων στο Διοικητικό Συμβούλιο σε πέντε.

Όπως καταλήγει η εταιρεία, το 2022 εκτός από τις πολύ μεγάλες προκλήσεις φέρνει και μεγάλες ευκαιρίες για τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Electronet. Αρχικά, με το πρόγραμμα της Ψηφιακής Μέριμνας ΙΙ που αφορά στην επιδότηση εξοπλισμού για τους εκπαιδευτικούς και επιπλέον με το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκευή» που προωθεί την αντικατάσταση παλιών ενεργοβόρων οικιακών συσκευών, με νέες, φιλικότερες προς το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικότερες συσκευές. Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά και στα 2 προγράμματα, παραμένοντας πιστή στις αρχές της για βιωσιμότερο μέλλον.