Κυριακή, 05 Δεκεμβρίου 2021

Τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν και να επεκτείνουν την κοινή τους δράση ενάντια στην υπογεννητικότητα μέχρι το 2023, ανακοίνωσαν η Eurolife FFH και η HOPEgenesis, κατά τη διάρκεια online εκδήλωσης, σε απευθείας σύνδεση από τα γραφεία της εταιρείας.

«Είναι αδήριτη ανάγκη όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις να επανεξετάσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα τους λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της πανδημίας» όπως σημειώνεται στην Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2020.

Μετρητά 260 εκατ. ευρώ θα εισπράξει άμεσα η Εθνική Τράπεζα από την πώληση του 90,01% της Εθνικής Ασφαλιστικής στο CVC Capital Partners, από το συνολικό τίμημα που ανέρχεται στα 505 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματά της λειτουργίας της για το 2020 γνωστοποίησε η Allianz Ελλάδος, με την εταιρεία να επιτυγχάνει πολύ μεγάλη αύξηση της ετήσιας κερδοφορίας της και, γενικότερα, υπέρβαση των στόχων της.

Θετικές οικονομικές επιδόσεις, δράσεις με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα και επενδυτικές στρατηγικές που δημιουργούν υπεραξία χαρακτήρισαν το 2020 για τον Όμιλο Eurolife FFH, μέλος της Fairfax Financial Holdings Limited.

Υψηλή κερδοφορία κατέγραψε η Εθνική Ασφαλιστική και για το 2020, με τα κέρδη προ φόρων το 12μηνο του 2020 να ανέρχονται σε 85,7 εκατ. ευρώ, (12μηνο 2019: 81,7 εκατ. ευρώ), ενώ παράλληλα προσαρμόστηκε άμεσα και αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις που δημιούργησε η πανδημία Covid-19, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η έμφαση στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία) σε συνδυασμό με τους κλιμακούμενους κινδύνους που επιφυλάσσουν τα ακραία φυσικά φαινόμενα για τις σχετικές δραστηριότητες, λόγω της κλιματικής αλλαγής, ενισχύουν την ανάγκη μιας ολιστικής ασφαλιστικής προσέγγισης.

Η Εθνική Τράπεζα υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής με το CVC Capital Partners’ Fund VII εκπληρώνοντας έτσι μια σημαντική Δέσμευση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης. Πολύ μικρότερο και πέραν πάσης προσδοκίας το τελικό τίμημα.

Ροή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ