Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019

Αύξηση 7,82% παρουσίασαν οι πωλήσεις του Ομίλου Jumbo την οικονομική χρήση 2018-2019ύξηση 7,82% παρουσίασαν οι πωλήσεις του Ομίλου Jumbo, την οικονομική χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019 και διαμορφώθηκαν στα 812,18 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 753,3 εκατ. ευρώ που ήταν ο τζίρος της προηγούμενης οικονομικής χρήσης. Τα κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 162,87 εκατ. ευρώ από 151,10 εκατ. ευρώ πέρυσι, αυξημένα κατά 7,79%.

Επετεύχθη η συμφωνία μεταξύ της εταιρείας «Βαρβαρέσος Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» και των ελληνικών τραπεζών και εκτιμάται ότι οι εξαγωγές της με τις νέες επενδύσεις πρόκειται να διπλασιαστούν στους επόμενους μήνες.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε στον ΟΤΕ δύο πρόστιμα συνολικού ύψους 400.000 ευρώ για παράβαση της νομοθεσίας περί προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα συγκρίσιμα – χωρίς την επίδραση του «ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΕ» - αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2019 για τον Όμιλο ΙΑΣΩ, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις είναι τα εξής:

Σημαντική αύξηση του μεταφορικού της έργου, σε όλους τους τομείς, πέτυχε ο όμιλος Attica Group στο α’ εξάμηνο του έτους, κάτι που με τη σειρά του είχε ως αποτέλεσμα να καταγραφεί αύξηση στις ενοποιημένες πωλήσεις και τα κέρδη  EBITDA.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή συνεδρίασή του αποφάσισε την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «SAZKA Group a.s.» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.E.», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.8.

Σε κέρδη 8,5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της PASAL Development ΑΕ, το πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι ζημιών 1,5 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα κέρδη οφείλονται, κυρίως, στην αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού και τη διαγραφή συσσωρευμένων τόκων.

Οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο του έτους ο Όμιλος ΣΙΔΜΑ, με την επιχείρηση να πετυχαίνει μείωση της εξαμηνιαίας ζημίας, σε επίπεδο κερδών προ φόρων.

Ροή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ