Στην την 822η / 14 Ιουνίου 2018 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκε το περιεχόμενο του ενημερωτικού της δελτίου της εταιρείας με την επωνυμία «Β&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ».

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 822η / 14 Ιουνίου 2018 συνεδρίασή του αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού της δελτίου της εταιρείας με την επωνυμία «Β&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «Β&F ΑΒΕΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» για τη δημόσια προσφορά με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 25.000 κοινών ομολογιών της με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 25 εκατ. ευρώ».