Στην εξαγορά της εταιρείας ΕΒΙΣΑΚ Ελληνική Βιομηχανία Σάκκων και Ειδών Πλαστικής Ύλης, έναντι 2,49 εκατ. ευρώ, προχωρά η θυγατρική των Πλαστικών Θράκης, Thrace Polyfilms. Η ΕΒΙΣΑΚ κατασκευάζει πλαστικούς σάκκους πολυαιθυλενίου.

Ειδικότερα, η διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «Πλαστικά Θράκης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Thrace Plastics CO SA» ανακοίνωσε ότι η κατά 100% θυγατρικής της εταιρεία «Thrace Polyfilms ΑΒΕΕ» προέβη στην υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «ΕΒΙΣΑΚ Ελληνική Βιομηχανία Σάκκων και Ειδών Πλαστικής Ύλης ΑΕ» η οποία έχει την έδρα της στη Νέα Καρβάλη του Νομού Καβάλας, έναντι τιμήματος 2,49 εκατ. ευρώ.

Το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας είναι η κατασκευή πλαστικών σάκων πολυαιθυλενίου για τη συσκευασία λιπασμάτων και πρώτων υλών πλαστικών.
Ειδικότερα, η εν λόγω εταιρεία επεξεργάζεται πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) και γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LLDPE) για την παραγωγή φιλμ μίας στρώσης και τριών στρώσεων, το οποίο, αφού κοπεί και θερμοσυγκολληθεί, καταλήγει στο τελικό προϊόν, το σάκο ή σε ρολό φιλμ χωρίς κοπή. Η παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 26 εκατ. πλαστικούς σάκους και ρολά σε ετήσια βάση.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε, στις 31.12.2016, σε 103, 2 χιλ. ευρώ και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στα 3,7 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών για το σύνολο της χρήσεως 2016 ανήλθε στα 3,1 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η κατά 100% θυγατρική του ομίλου «Thrace Polyfilms ABEE», με την ολοκλήρωση της ευρισκόμενης στο τελικό στάδιο της διαδικασίας αναδοχής του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων βιομηχανικής συσκευασίας της μητρικής εταιρείας «Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ», θα έχει ως βασικό αντικείμενο δραστηριότητας της παραγωγή και εμπορία σάκων και φιλμ πολυαιθυλενίου για βιομηχανικές, κατασκευαστικές και αγροτικές χρήσεις, καθώς και την παραγωγή και εμπορία σάκων απορριμμάτων για οικιακή και επαγγελματική χρήση.

Στο πλαίσιο αυτό, η εξαγορά της εταιρείας θα συμβάλει στην ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στο συγκεκριμένο αντικείμενο δραστηριότητας».