Στην Autohellas, συμφερόντων Γ. Βασιλάκη πέρασε το 70% της εισαγωγικής των εταιρειών Hyundai Hellas και Kia, μέσω της θυγατρικής της DERASCO. Το υπόλοιπο 30% παραμένει στην ιδιοκτησία του Π. Δάβαρη. Στα 20 εκατ. ευρώ το ύψος της επένδυσης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Autohellas, σε συνέχεια της από 6.09.2017 απόφασης έκτακτης γενικής συνέλευσης, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η απόκτηση ελέγχου του 70% των εταιρειών «AOYTONTHΛ Π&Ρ ΔΑΒΑΡΗ ΑΒΕΕ» (ΚΙΑ) και «ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ Π&Ρ ΔΑΒΑΡΗ ΑΒΕΕ» (Hyundai), μέσω συμμετοχής της εταιρείας DERASCO στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου αυτών, η οποία είναι 100% θυγατρική της Αutohellas.

Η συνολική επένδυση στις ως άνω αυξήσεις ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η επένδυση αυτή θα επιτρέψει τη διατήρηση και ενίσχυση της εσωτερικής τους οργάνωσης, την περαιτέρω βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών τους, αλλά και την υποστήριξη και ανάπτυξη του δικτύου τους.

Πρόεδρος παραμένει ο Π. Δάβαρης/ Διευθύνων σύμβουλος ο Γ. Βασιλάκης

Το υπόλοιπο 30% των ως άνω αναφερόμενων εταιρειών παραμένει στην ιδιοκτησία του κ. Π. Δάβαρη, ο οποίος διατηρεί τη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου των δύο εταιρειών, για να ενισχύσει τη νέα κοινή προσπάθεια. Νέος διευθύνων σύμβουλος των δύο εταιρειών αναλαμβάνει ο κ. Γ. Βασιλάκης.

Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των AUTODEAL και HYUNDAI HELLAS πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των από 28.12.2016 συμφωνιών εξυγίανσης, οι οποίες επικυρώθηκαν με τις υπ΄ αριθ. 633/2017 και 632/2017 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω συναλλαγής, οι συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις από το παρελθόν μειώθηκαν στα 20 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «με την επένδυση αυτή, εμπλουτίζεται και ενισχύεται σημαντικά το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και οι δυνατότητες διείσδυσης του ομίλου Autohellas στην αγορά αυτοκινήτου».