Στα 61,3 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το πρώτο εξάμηνο του έτους, 10,3% χαμηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 75,9 εκατ. ευρώ, από 85,9 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 11,7% σε σχέση με πέρυσι. 

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι παραπάνω μειώσεις οφείλονται κυρίως στη μέση τιμή πώλησης, καθώς αυτή παρουσίασε πτώση σε σχέση με το περυσινό εξάμηνο κατά 5,4%, μειώνοντας αντίστοιχα και τον κύκλο εργασιών. Αντίθετα, ο όγκος πωλήσεων παρουσίασε μικρότερη πτώση, κάτω από 3%, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,826 εκατ. ευρώ από 2,395 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 1,768 εκατ. ευρώ από 331.000 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η διαφορά στα αποτελέσματα προ φόρων οφείλεται εν μέρει στην μεγάλη μείωση του EBITDA των θυγατρικών, αλλά κυρίως στην αναδιάρθρωση μέρους του δανεισμού της μητρικής, που έλαβε χώρα πέρυσι και είναι απόρροια των διαπραγματεύσεων της εταιρείας με τις τράπεζες.

Σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών της μητρικής ΣΙΔΜΑ το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε 41,3 εκατ. ευρώ από 43,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 4,8%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε 55,9 εκατ. ευρώ από 60,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, μειωμένος κατά 8,2%. Το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης οφείλεται στην πτώση των τιμών πώλησης όπως αναφέραμε και παραπάνω. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,6 εκατ. ευρώ, από 1,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα προ φόρων, παρουσίασαν ζημίες 1,0 εκατ. ευρώ από κέρδη 0,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Στις θυγατρικές εταιρείες, τόσο η SIDMA Bulgaria όσο και η SIDMA Romania παρουσίασαν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά 9,8% και 32,2% αντίστοιχα σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της SIDMA Bulgaria ανήλθε στα 12,1 εκατ. ευρώ έναντι 13,4 εκατ. ευρώ ενώ της SIDMA Romania στα 8,2 εκατ. ευρώ έναντι 12,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα μεγέθη των θυγατρικών, η SIDMA Bulgaria παρουσίασε μείωση, σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) από 367.000 ευρώ πέρυσι σε 233.000 ευρώ φέτος και μείωση στα αποτελέσματα της από 65.000 ευρώ κέρδος πέρυσι, σε ζημίες 61.000 ευρώ φέτος.

Η SIDMA Romania σε επίπεδο EBITDA παρουσίασε μηδενική λειτουργική κερδοφορία, ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων παρουσίασε ζημίες ύψους 704.000 ευρώ από 481.000 ευρώ πέρυσι.

Η ρευστότητα του ομίλου αυξήθηκε κατά 2 εκατ. ευρώ ή 33% και ανήλθε στα 8,3 εκατ. ευρώ.