Σαφώς επηρεασμένες από το γεγονός πως τα φυσικά καταστήματα ήταν κλειστά, εμφανίζονται οι πωλήσεις τριμήνου το α’ τρίμηνο της χρονιάς, ωστόσο η «έκρηξη» των ηλεκτρονικών πωλήσεων βοήθησε στο να μειωθούν οι ζημίες.

O Όμιλος FOURLIS το πρώτο τρίμηνο του 2021 παρουσίασε πωλήσεις € 75,6 εκατ. έναντι € 84,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020, μειωμένες κατά 10,5%, λόγω της επίδρασης των μέτρων κατά της εξάπλωσης της νόσου COVID-19 καθ’ όλη τη διάρκεια του τριμήνου.

Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις το πρώτο τρίμηνο του 2021 έφτασαν τα € 23,8 εκατ. σε σχέση με € 9,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020, αυξημένες κατά 142,2%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και ενοικίων (EBITDAR), το πρώτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 4,5 εκατ. έναντι € 5,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA(OPR), το πρώτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 2,5 εκατ. έναντι € 0,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Οι ζημίες προ φόρων, το πρώτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 3,5 εκατ. έναντι ζημιών προ φόρων € 6,0 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020. Οι ζημίες μετά φόρους για το πρώτο τρίμηνο του 2021 ήταν € 2,7 εκατ.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου FOURLIS κατά την 31/03/2021 ήταν € 110,8 εκατ., σε σχέση με € 121,2 εκατ. κατά την 31/03/2020 και € 105,4 εκατ. κατά την 31/12/2020.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις € 45,7 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021, μειωμένες κατά 15,4% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020 (€ 54,0 εκατ.).

πωλήσεις στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2021 μειώθηκαν κατά 34,1%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 15,6% συγκρινόμενες με το πρώτο τρίμηνο του 2020. Το EBITDA(OPR) το πρώτο τρίμηνο του 2021 ανήλθε σε € 2,7 εκατ. έναντι € 1,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 0,1 εκατ.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 9 καταστήματα ΙΚΕΑ, έξι από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και δύο στη Βουλγαρία. Επίσης λειτουργούν 9 σημεία παραγγελιοληψίας (Pick-up-Point) προϊόντων ΙΚΕΑ. Έξι από αυτά στην Ελλάδα, δύο στην Βουλγαρία και ένα στην Κύπρο. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις της ΙΚΕΑ (e-commerce) αναπτύχθηκαν με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό και στις τρείς χώρες, ιδιαίτερα κατά τους μήνες εφαρμογής των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Το πρώτο μεσαίου μεγέθους κατάστημα ΙΚΕΑ 8.000 τ.μ. περίπου, ξεκίνησε τη λειτουργία του στο 3ο τρίμηνο του 2020 στη Βάρνα Βουλγαρίας, ενώ το πρώτο μικρού μεγέθους κατάστημα ΙΚΕΑ επιφάνειας 1.850 τ.μ. στον Πειραιά, ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές του τρέχοντος έτους. Τα αποτελέσματα γι’ αυτό το νέο τύπο καταστημάτων ΙΚΕΑ είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, με το επόμενο άνοιγμα τέτοιου τύπου καταστήματος να έχει προγραμματιστεί στο κέντρο της Σόφιας στη Βουλγαρία το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT & THE ATHLETE’S FOOT), οι πωλήσεις το πρώτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν στα € 29,9 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 2,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020 (€ 30,5 εκατ.). Στην Ελλάδα οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 11,9% , ενώ στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική αύξηση 9,0%, συγκρινόμενες με το πρώτο τρίμηνο του 2020. Το EBITDA(OPR) το πρώτο τρίμηνο του 2021 ανήλθε σε € 0,2 εκατ. έναντι € -0,9 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020. Οι ζημίες προ φόρων το πρώτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 2,9 εκατ.