Οι φετινές χρηματικές διανομές των εταιρειών του ΧΑ αναμένεται να κυμανθούν γύρω στο 1,5 δισ. ευρώ, με τη μέση μερισματική απόδοση των μη τραπεζικών εισηγμένων να υπολογίζεται γύρω στο 2,8% και όλα αυτά, μετά από μια οικονομική χρήση που επηρεάστηκε αρνητικά από την πανδημία.

Η εξέλιξη αυτή εκπλήσσει θετικά, καθώς ούτε και ο πλέον αισιόδοξος επενδυτής θα μπορούσε να προβλέψει πριν από ένα δωδεκάμηνο, ότι οι φετινές χρηματικές διανομές δεν θα απείχαν τόσο πολύ από την περσινή επίδοση του 1,8 δισ. ευρώ.

Επίσης, με βάση τα στοιχεία των 35 εταιρειών που έχουν ήδη δημοσιοποιήσει την πολιτική των χρηματικών διανομών τους, η μέση μερισματική απόδοση ανέρχεται στο 3,28%, με το μέσο P/E να ξεπερνά οριακά το 20 και τον δείκτη P/BV το 2. Οι επιδόσεις αυτές, που αφορούν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ταμπλό, παραπέμπουν σε δείκτες πολύ πιο ελκυστικούς από αυτούς των ξένων ανεπτυγμένων χρηματιστηρίων.

Ειδικότερα:

  • Μέχρι σήμερα, 35 εισηγμένες εταιρείες (περίπου η μία στις πέντε, βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα) έχουν ορίσει το ποσό που προτίθενται να μοιράσουν φέτος στους μετόχους της και μάλιστα αρκετές από αυτές έχουν ήδη προχωρήσει στις σχετικές χρηματικές διανομές.
  • Πολλές ακόμη εισηγμένες εταιρείες αναμένεται να ανακοινώσουν τα ποσά που θα διανείμουν φέτος στους μετόχους τους, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Πλαστικά Κρήτης, Prodea, Space Hellas (αναμένεται ποσό υψηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό), Profile, Quest Holdings, ΕΛΤΟΝ Χημικά, Performance, Epsilon Net, ΒΥΤΕ Cοmputers, Flexopack, ΕΛΒΕ, Μύλοι Κεπενού, Mermeren Kombinat, Inform Λύκος, Intercontinental ΑΕΕΑΠ, Μουσικός Οίκος Νάκα, Ικτίνος Μάρμαρα (πιθανολογείται κάποια διανομή το φθινόπωρο) και ενδεχομένως η Ίλυδα.
  • Οι μέχρι τώρα ανακοινωθείσες χρηματικές διανομές των εισηγμένων εταιρειών διαμορφώνονται στο 1,227 δισ. ευρώ, ποσό που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά έως το τέλος της φετινής χρονιάς, καθώς: α) Ο ΟΤΕ θα μοιράσει επιπλέον ποσό, λόγω της περυσινής πώλησης θυγατρικής του εταιρείας στη Ρουμανία, β) Θα προστεθούν τα ποσά των εταιρειών που δεν έχουν ακόμη ορίσει το ύψος των μερισμάτων τους ή/και των επιστροφών κεφαλαίων στις οποίες θα προχωρήσουν, γ) Ορισμένες εισηγμένες ίσως αποφασίσουν και νέες χρηματικές διανομές μέσα στο 2021. Μια ρεαλιστική εκτίμηση με βάση τα τρέχοντα δεδομένα είναι το ποσό των φετινών χρηματικών διανομών να κυμανθεί γύρω στο 1,5 δισ. ευρώ (χαμηλότερο από το περσινό ποσό του 1,8 δισ. ευρώ, πλην όμως πολύ ικανοποιητικό, αν συνεκτιμηθεί ότι αφορά την οικονομική χρήση που χαρακτηρίστηκε από την πανδημία Covid-19).
  • Τι σημαίνει το ποσό του 1,5 δισ. ευρώ; Με βάση την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ΧΑ (61,15 δισ. ευρώ, τιμές της 21ης/5/2021), μια μέση μερισματική απόδοση 2,45%. Αν αφαιρέσουμε τις μετοχές των εμπορικών τραπεζών που δεν διανέμουν μερίσματα, τότε η μέση μερισματική απόδοση ανεβαίνει στο 2,83%. Τώρα, με βάση τα στοιχεία των 35 εταιρειών που ήδη έχουν ανακοινώσει τις πολιτικές χρηματικών διανομών τους και το κλείσιμο τιμών της 21ης/5/2021, η αθροιστική μερισματική απόδοση διαμορφώνεται στο 3,28%.

Συμπερασματικά, η μέση μερισματική απόδοση στο ΧΑ είναι ασύγκριτα υψηλότερη από το επιτόκιο των προθεσμιακών καταθέσεων (κάτω από 0,1%), από το yield των δεκαετών κρατικών ομολόγων (γύρω στο 1%), αλλά και από τις αποδόσεις των εισηγμένων εταιρικών ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας (γύρω στο 2%).

Το σύνολο των εισηγμένων που προχωρεί σε χρηματικές διανομές σημείωσε κέρδη το 2020, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των Ελληνικών Πετρελαίων και της ΕΥΔΑΠ (επηρεασμός κερδών από πρόβλεψη υποχρέωσης έναντι του δημοσίου). Το ενδιαφέρον είναι ότι οι πλείστες εταιρείες ακολούθησαν συντηρητική μερισματική πολιτική, καθώς αποφάσισαν τη διανομή περίπου του 30% έως 60% των καθαρών κερδών τους, επανεπενδύοντας το υπόλοιπο ποσό (βλέπε στήλη payout ratio του παρατιθέμενου πίνακα).

Εισηγμένες που διένειμαν ποσά υψηλότερα των περυσινών ετήσιων κερδών τους ήταν η ElvalHalcor (μέρισμα κυρίως σε μετοχές Cenergy), η Τιτάν (οφείλεται στο ότι τα κέρδη επηρεάστηκαν λογιστικά από απομειώσεις), η ΕΧΑΕ και η BriQ Properties (βλέπε και εδώ επηρεασμό κερδών από αλλαγές στις εύλογες αξίες), ενώ μεγάλο ποσοστό των κερδών τους μοίρασαν οι ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΟΛΘ, ΕΥΑΘ και Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα, οι εταιρείες με τις υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις είναι κατά σειρά οι ElvalHalcor, ΟΛΘ, Ευρωπαϊκή Πίστη, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΕΥΑΘ, Τράπεζα της Ελλάδος, ΑΔΜΗΕ, Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας, ΕΧΑΕ, Autohellas και Interlife.

Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, οι επενδυτές θα πρέπει να συνεκτιμούν και άλλους παράγοντες, όπως το αν οι χρηματικές αυτές διανομές έχουν αποκοπεί από τις τιμές των μετοχών ή όχι, το αν είναι διατηρήσιμες στο μέλλον και γενικότερα τις προοπτικές των εταιρειών στις οποίες επενδύουν.

Όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα, οι 35 εταιρείες που έχουν ανακοινώσει το φετινό ύψος των χρηματικών τους διανομών διαπραγματεύονται με μέση μερισματική απόδοση 3,28%, με μέσο δείκτη P/E 20,66 (αναμένεται να μειωθεί σημαντικά, με βάση τα προβλεπόμενα φετινά κέρδη των εταιρειών) και με μέσο P/BV 2,13.

Να σημειωθεί πως υπάρχουν αρκετές εισηγμένες που αν και κερδοφόρες, δεν αναμένεται φέτος να προχωρήσουν ούτε στη διανομή μερίσματος ούτε σε επιστροφή κεφαλαίου.

Πηγή: euro2day.gr