Εξαιρετική πορεία πραγματοποίησε στο ‘α τρίμηνο της χρονιάς ο Όμιλος Quest, πετυχαίνοντας αύξηση σε όλα τα βασικά μεγέθη.

Πωλήσεις 216 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο Όμιλος Quest το πρώτο τρίμηνο του 2021, κέρδη EBITDA άνω των 18 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων περί τα 14 εκατ. ευρώ επιτυγχάνοντας αύξηση 46,2% στις πωλήσεις, 46,3% στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA), 106,2% στα προ φόρων κέρδη (ΕΒΤ) και 152,2% στα καθαρά μετά φόρων κέρδη (ΕΑΤ). 

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 22,78  εκατ. ευρώ έναντι  -10,2 εκατ. ευρώ στις 31/12/2020.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η μεταβολή από τις 31/12/2020, οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κεφαλαίου κίνησης, μία τάση που παρατηρείται κάθε χρόνο κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο. 

Οι επενδύσεις του Ομίλου στο πρώτο τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε 2,92 εκατ. ευρώ. Η πλειονότητα των επενδύσεων αφορά στην ανάπτυξη των υποδομών του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών. Τα κέρδη ΕΒΤ και ΕΑΤ περιλαμβάνουν και έκτακτα κέρδη ύψους 0,9 εκατ. ευρώ από την πώληση μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία TEKA Systems AE.

Αναφορικά με τα προϊόντα πληροφορικής (εταιρείες: Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm, Clima Quest), κατά το πρώτο τρίμηνο  του 2021 σημειώθηκε ισχυρή διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+64,1%), ενώ η EBT κερδοφορία τριπλασιάστηκε (+205,5%) σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020. 

Στις υπηρεσίες πληροφορικής (Uni Systems) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+24,3%), υπερδιπλασιασμός στην προ φόρων κερδοφορία (+137,7%) και βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. 

Στις ταχυδρομικές υπηρεσίες (ACS Courier) στο πρώτο τρίμηνο του 2021 υπήρξε βελτίωση στις πωλήσεις (+24,5%), η οποία συνοδεύτηκε από μεγαλύτερη αύξηση της προ φόρων κερδοφορίας (+41,1%). 

Στις ηλεκτρονικές συναλλαγές (Cardlink).κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις (34,6%) αλλά και  υπερδιπλασιασμός της κερδοφορίας ΕΒΤ (+159%). 

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 οι πωλήσεις της εταιρείας Quest Energy ήταν ελαφρώς μειωμένες (-4%) καθώς και η προ φόρων κερδοφορία (-5,5%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή χρήση, λόγω της μειωμένης ηλιοφάνειας σε σχέση με πέρυσι. 

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε 397.000 ευρώ σε σχέση με 425.000 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 851.000 ευρώ έναντι 76.000 ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2020.