Οι πωλήσεις του Ομίλου Jumbo, τον Μάιο 2021, σημείωσαν αύξηση κατά περίπου 3% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι συνολικές πωλήσεις για τον Όμιλο κατά το πεντάμηνο (Ιανουάριος-Μάιος 2021) αυξήθηκαν περίπου 17% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας κατά τον Μάιο του 2021 -χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση κατά περίπου 5%, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα με αποτέλεσμα να διατηρηθεί για το πεντάμηνο (Ιανουάριος-Μάϊος 2021) η αύξηση κατά 5% περίπου των πωλήσεων.

Tον Μάιο του 2021, λειτούργησαν όλα τα καταστήματα του Ομίλου στην Ελλάδα, αλλά με περιορισμούς ως προς τον αριθμό των επιτρεπόμενων πελατών εντός των καταστημάτων, δυσανάλογα αυστηρότερους για το μέγεθός τους σε σχέση με τα υπερμάρκετ. Σημειώνεται ότι από τη 14η Μαΐου τα καταστήματα λειτούργησαν χωρίς τη μέθοδο click inside ή click away.

Στην Κύπρο, από τις 10 Μαΐου του 2021 τα καταστήματα ξεκίνησαν να λειτουργούν και πάλι, με περιορισμό στον αριθμό των επιτρεπόμενων πελατών εντός των καταστημάτων. Oι πωλήσεις κατά τον Μάιο του 2021 σημείωσαν οριακή αύξηση κατά περίπου 0,39%, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Κατά συνέπεια οι πωλήσεις κατά το πεντάμηνο του 2021 είναι αυξημένες περίπου 23%, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό πεντάμηνο.

Στη Βουλγαρία τα καταστήματα συνέχισαν να λειτουργούν με περιορισμό στον αριθμό των επιτρεπόμενων πελατών εντός των καταστημάτων. Οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν αύξηση κατά περίπου 3% τον Μάιο του 2021, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Κατά συνέπεια οι πωλήσεις κατά το πεντάμηνο του 2021 είναι αυξημένες περίπου 22%, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό πεντάμηνο.

Στη Ρουμανία τον Μάιο συνέχισαν να λειτουργούν όλα τα καταστήματα Jumbo στη χώρα, ενώ άρθηκαν οι περιορισμοί ως προς το ωράριο λειτουργίας τους. Οι πωλήσεις του δικτύου ήταν μειωμένες κατά περίπου -2% τον Μάιο του 2021, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.  Οι πωλήσεις κατά το πεντάμηνο του 2021 ήταν αυξημένες κατά περίπου 49%, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό πεντάμηνο.