Η Intracom Holdings ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της εταιρεία Intradevelopment υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με την εταιρεία Amicross Ltd για την πώληση και μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία Devenetco Ltd, ήτοι ποσοστό 50%.

Η Devenetco Ltd, μέσω των θυγατρικών της, είναι κυρία ακίνητης περιουσίας στο "Καλό Λιβάδι" Μυκόνου, επί της οποίας αναπτύσσεται συγκρότημα ξενοδοχείων και βιλών.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό όρους και αιρέσεις, προβλέπεται δε να λάβει χώρα έως τις 30.11.2021. Ως βασικό τίμημα της συναλλαγής ορίστηκε το ποσό των 28.500.000 ευρώ. Το τελικό τίμημα θα καθορισθεί βάσει των όρων και αιρέσεων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω δεσμευτική συμφωνία.