Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021

Η αύξηση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας (προσαρμοσμένα EBITDA) αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά των οικονομικών αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Αύξηση κύκλου εργασιών και λειτουργικής κερδοφορίας σημείωσε ο Όμιλος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο.

Η Trastor ανακοίνωσε για το α’ εξάμηνο του 2021 σημαντική αύξηση της τάξεως του 42,1% των εσόδων από μισθώματα, τα οποία ανήλθαν σε €8,1 εκατ. έναντι €5,7 εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2020. Ιδιαιτέρα σημαντική αύξηση παρουσίασαν επίσης και τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, τα οποία ανήλθαν σε €8,9 εκατ. έναντι €2,7 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Ο ΟΤΕ γνωστοποίησε ότι ολοκληρώθηκε σήμερα η πώληση στην Orange Romania του ποσοστού (54%) που κατείχε ο  Οργανισμός στην Telekom Romania Communications S.A.

Το πρώτο εξάμηνο του 2021 η ΕΥΔΑΠ παρουσίασε μείωση του κύκλου εργασιών κατά 1,4% (-2,2 εκατ. ευρώ) και διαμορφώθηκε στα 156 εκατ. ευρώ από 158,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Παροδική υποχώρηση παρουσίασαν τα αποτελέσματα του Ομίλου Intracom το πρώτο εξάμηνο του 2021, λόγω της κατασκευαστικής του δραστηριότητας, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο Όμιλος ΆΒΑΞ ανακοινώνει πως η θυγατρική του AVAX Development και η εταιρεία Dimand SA κατέληξαν σε συμφωνία για την απόκτηση σε ορίζοντα 12 μηνών ποσοστού συμμετοχής 15% και 55% αντίστοιχα στην εταιρεία 3V Α.Ε..

Ο Όμιλος ΆΒΑΞ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2021, τα οποία πιστοποιούν τη συνέχιση της θετικής πορείας που καταγράφηκε εντός του 2020 και τις σημαντικές επιτυχίες του Ομίλου, με προεξάρχουσα την υπογραφή της σύμβασης για τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας.

Ροή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ