Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021

Εκπληρώθηκαν οι ελάχιστες προϋποθέσεις στις ανταλλαγές ομολόγων της Intralot, όπως γνωστοποίησε η εταιρεία με επιστολή της στο χρηματιστήριο. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για τις Ανταλλαγές Ομολογιών έληξε στις 29.7.2021, στις 11:59 μ.μ. ώρα Νέας Υόρκης.

Έργα αντιπλημμυρικής προστασία και ασφάλειας προβλέπονται κατά την ανάπτυξη των εργασιών ανάπλασης του Ελληνικού. Ειδικότερα όπως ενημερωτικά αναφέρει η Lamda Developmenτ με αφορμή και τις πρόσφατες πλημμύρες στη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Κίνα που στοίχισαν ανθρώπινες ζωές και είχαν πολλαπλές καταστροφικές συνέπειες στο οικοσύστημα, οι νέες συνθήκες επιβάλλουν τον πλήρη επαναπροσδιορισμό των στόχων για την προστασία και την ασφάλεια πρωτίστως των πολιτών, αλλά και των οικοσυστημάτων από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, με γνώμονα τον σεβασμό στις θεμελιώδεις αξίες της προστασίας του περιβάλλοντος.

Αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο του 2021 ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ. Συγκεκριμένα, ο όγκος των πωλήσεων κινήθηκε ανοδικά σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σε επίπεδο Ομίλου, οι πωλήσεις τσιμέντου και κλίνκερ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, αυξήθηκαν κατά 11% λόγω αύξησης της ζήτησης στις περισσότερες αγορές. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 4% και 5% αντίστοιχα.

Ολοκληρώνεται η συναλλαγή μέσω της οποίας εισέρχονται στο χαρτοφυλάκιό της IDEAL νέες εταιρείες, αλλά και νέοι μέτοχοι και management. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την χθεσινή του συνεδρίασή ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου του Ομίλου IDEAL, ολοκληρώνοντας έτσι την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που είχε εγκρίνει στις 17 Ιουνίου 2021 η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η UPS (NYSE:UPS) ανακοίνωσε ενοποιημένα έσοδα ύψους 23,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο του 2021 – αύξηση 14,5% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια - αύξηση 47,3% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020 και 40,8% σε προσαρμοσμένη βάση. Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 3,05 δολάρια για το τρίμηνο, αύξηση 50,2% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020 και 43,7% σε προσαρμοσμένη βάση.

Αύξηση κερδών και κύκλου εργασιών ανακοίνωσε η MYTILINEOS για το πρώτο εξάμηνο του 2021, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης νέου ιστορικού υψηλού επιπέδου κερδοφορίας.

To ODIN's EYE ("multinatiOnal Development INitiative for a Space-based missilE earlY-warning architecture") είναι ένα από τα 26 έργα που επιλέχθηκαν πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της Άμυνας (European Defence Industrial Development Program - EDIDP 2020).

Ροή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ