Αύξηση πωλήσεων το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019, αναμένουν τα στελέχη του κλάδου λιανεμπορίου τροφίμων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Η έρευνα διεξήχθη από τις 13 έως τις 21 Ιανουαρίου 2020 με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε δείγμα 162 ανωτέρων και ανωτάτων στελεχών επιχειρήσεων (λιανεμπόριο-αλυσίδες σουπερμάρκετ και προμηθευτές του κλάδου των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών FMCG) από τη γενική διεύθυνση και τα τμήματα Marketing, πωλήσεων, οικονομικών, πληροφορικής κ.λπ.

Ειδικότερα, σε σχέση με τις προσδοκίες για τις πωλήσεις του κλάδου, για πρώτη φορά σε μέτρηση καταγράφεται τόσο μεγάλο ποσοστό ερωτηθέντων, οι οποίοι εκτιμούν ότι οι πωλήσεις θα κινηθούν αυξητικά σε ποσοστά 68%, έναντι 2%, για μείωση που είναι η μεγαλύτερη η οποία έχει καταγραφεί την τελευταία πενταετία.

Μεσοσταθμικά τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι θα καταγραφεί αύξηση της τάξης του 1,95% στις πωλήσεις το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020 σε σχέση με το ίδιο εξάμηνο του 2019. Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι πωλήσεις στο λιανεμπόριο τροφίμων σχετίζονται άμεσα με την ψυχολογία των καταναλωτών και την ευρύτερη οικονομική και κοινωνική κατάσταση και ενδεχομένως πολιτικές εξελίξεις να επιδράσουν σε αυτήν την πρόβλεψη.

Η θετική τάση που καταγράφηκε στην αποτίμηση της εξέλιξης της οικονομικής κατάστασης της χώρας το 2019 παρουσιάζει βελτίωση σε αυτήν τη μέτρηση. Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά η πλειοψηφία σε ποσοστό 74% θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση βελτιώθηκε, το 1% ότι χειροτέρεψε και το 26% ότι έμεινε αμετάβλητη. Συγκριτικά με τις μετρήσεις του 2017 και 2018, πρόκειται για σαφώς καλύτερο αποτέλεσμα.

Συνολικά, τα καταγραφόμενα προβλήματα παρουσιάζουν μείωση. Τα δύο βασικά προβλήματα των προηγούμενων μετρήσεων, η αβεβαιότητα του περιβάλλοντος και η μείωση πωλήσεων, εμφανίζουν πολύ μεγάλη πτώση, με την αβεβαιότητα περιβάλλοντος να πέφτει στην 7η θέση και τις μειωμένες πωλήσεις στην 11η θέση. Αυτές οι αλλαγές αποδίδονται τόσο στις εσωτερικές εξελίξεις στη χώρα όσο και στις γενικότερες αλλαγές που διέρχεται ο συγκεκριμένος κλάδος διεθνώς. Ο υψηλός ΦΠΑ ανεβαίνει από την 6η θέση στην προηγούμενη μέτρηση στη 2η θέση, παρά τις μειώσεις των συντελεστών ΦΠΑ σε αρκετά προϊόντα, ενώ το σημαντικότερο πρόβλημα που καταγράφεται είναι η χαμηλή κερδοφορία, η οποία κατά βάση σχετίζεται με τα υψηλά κόστη, τα οποία βρίσκονται στην 4η θέση.

Σύμφωνα με την έρευνα, η ενίσχυση των πωλήσεων αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα των επιχειρήσεων. Πρόκειται για μία λογική εξέλιξη, καθώς, με δεδομένη την εκτίμηση για αύξηση της αγοράς, όλες οι επιχειρήσεις στοχεύουν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερα μερίδια. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πλειοψηφία των στόχων του κλάδου έχει να κάνει με την καινοτομία και τις επενδύσεις, με στόχους την παραγωγικότητα, την αύξηση των πωλήσεων και την εξυπηρέτηση πελατών. Αυτοί οι τρεις στόχοι έχουν ανάγκη την καινοτομία, όπως νέες υπηρεσίες και προϊόντα, καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, αναβάθμιση δικτύου και πολυκαναλική διάθεση προϊόντων, αξιοποίηση δεδομένων κ.λπ.