Μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης ανακύπτουν για την ελληνική ένδυση και κλωστοϋφαντουργία, χάρη στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην ευρωπαϊκή αγορά λόγω της πανδημίας, καθώς ο κλάδος στην Ελλάδα παρουσιάζει υψηλή εξειδίκευση και ευελιξία, ενώ μπορεί να επωφεληθεί και από τη γεωγραφική θέση της χώρας.

Την εκτίμηση αυτή διατυπώνει, σε σημερινή ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, επισημαίνοντας πως η COVID-19 μπορεί μεν να προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη βιομηχανία μόδας, έγινε όμως ταυτόχρονα αφετηρία πολύ σημαντικών αλλαγών, που θα οδηγήσουν σε ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας ενδυμάτων.

Κατά τον ΣΕΠΕΕ, η σημαντική δυσλειτουργία στην εφοδιαστική αλυσίδα από την Ασία, από την οποία εξαρτάται άμεσα η Ευρώπη για την προμήθεια προϊόντων προσωπικής προστασίας (PPE), ανέδειξε σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη αλλαγής στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στους κλάδους ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας. «Η νέα βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, η οποία αναθεωρήθηκε λόγω Covid-19 τον Μάιο, συμπεριλαμβάνει την αλυσίδα ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας μεταξύ των 14 σημαντικότερων οικονομικών δραστηριοτήτων για την Ευρώπη. Αυτό αποτελεί μια ριζική στροφή στην αντιμετώπιση του κλάδου, έναντι της αντίληψης που επικρατούσε για αυτόν κατά την προηγούμενη εικοσαετία» επισημαίνεται.

Παράλληλα, παρατηρείται αλλαγή πολιτικής προμηθειών των μεγάλων Ευρωπαίων λιανοπωλητών, με στόχο τη μείωση της εξάρτησής τους από την Ασία, την επαναφορά μέρους της παραγωγής στην ευρωμεσογειακή περιοχή και την παραγωγή μικρών ποσοτήτων με γρήγορους χρόνους παράδοσης. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις σημαντικές αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά (ευαισθησία σε θέματα αειφορίας, κυκλικής οικονομίας, αύξηση των online αγορών, κλπ.), τη μεγάλη αύξηση του κόστους των μεταφορικών και των πρώτων υλών, ευνοούν τον επαναπατρισμό μέρους των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Οι παραπάνω αλλαγές αποτελούν, όπως επισημαίνει ο ΣΕΠΕΕ, αντικείμενο επεξεργασίας από την Ευρωπαϊκή Oμοσπονδία Ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας (EURATEX), η οποία σχεδιάζει τη νέα στρατηγική για τους κλάδους με ορίζοντα το 2030. Στόχος της νέας στρατηγικής είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του μεριδίου αγοράς της Ευρωπαϊκής αλυσίδας ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας.

Πυλώνες της νέας στρατηγικής αποτελούν η αειφορία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η καινοτομία, ο αποτελεσματικός έλεγχος της αγοράς στα εισαγόμενα προϊόντα, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και οι εξαγωγές. «Ο ΣΕΠΕΕ συμμετέχει ενεργά στη διαβούλευση της EURATEX, ενώ παράλληλα έχει καταθέσει στα αρμόδια υπουργεία τις προτάσεις του για τις δράσεις στήριξη του κλάδου» καταλήγει η ανακοίνωση.