Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., ανακοίνωσε την ένταξη  στο δυναμικό της, ως Γενικού Διευθυντή, του Θεόδωρου Γεροστεργιούδη, τον οποίο η εταιρεία χαρακτηρίζει διακεκριμένο στέλεχος της αγοράς με πολυετή εμπειρία στην πολυεθνική συμβουλευτική εταιρεία KPMG του Ηνωμένου Βασιλείου, στο Λονδίνο, ως Audit and Technology Director.

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία του κ. Γεροστεργιούδη, η συνεργασία του με εταιρείες όλων των μεγεθών, η εξαιρετική γνώση του στους τομείς της τεχνολογίας, η ευαισθησία του για τον τομέα της κοινωνικής ευθύνης, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, είναι στοιχεία τα οποία εγγυώνται ότι θα συμβάλει τα μέγιστα στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Μασούτης, σημειώνει η εταιρεία η οποία προχωρεί στην κίνηση  αυτή ανταποκρινόμενη στα νέα δεδομένα που με ταχύ ρυθμό διαμορφώνονται στον χώρο του λιανικού εμπορίου.

Τέλος η Μασούτης εξηγεί ότι, με την βαθιά πίστη της στην ανάγκη για αντιστροφή του brain drain και για εισαγωγή στελεχών υψηλής τεχνογνωσίας στη χώρα μας, με βεβαιότητα ότι ο οικογενειακός χαρακτήρας και οι αξίες της θα ενισχυθούν και θα εμπλουτιστούν με νέες δυνατότητες, επέλεξε να επαναπατρίσει, σε μια θέση υψηλής ευθύνης και καθηκόντων, ένα στέλεχος αδιαμφισβήτητης ικανότητας, ώστε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που διαμορφώνονται στην ελληνική αγορά.