Την εξαγορά της επιχειρησιακής γραμμής λογισμικού ACE ERP από την εταιρεία ACE Hellas AE ανακοίνωσε η Uni Systems, μέλος του Ομίλου Quest.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στόχος της εξαγοράς είναι η περαιτέρω επέκταση της Uni Systems στον τομέα Δημοσίου και στον κατασκευαστικό κλάδο της ελληνικής αγοράς.

Ως ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και πελατειακών σχέσεων με κοστοκεντρική προσέγγιση, το ACE ERP κατέχει ηγετική θέση μεταξύ των λογισμικών οργάνωσης, διαχείρισης και παρακολούθησης τεχνικών έργων στην Ελλάδα και αποτελεί εξειδικευμένη πλατφόρμα που απευθύνεται σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς που σχεδιάζουν και εκτελούν έργα, καθώς και σε τεχνικές εταιρίες, εργολήπτες και μελετητές δημοσίων έργων ανεξαρτήτως μεγέθους.

Η επιχειρησιακή γραμμή του ACE ERP περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση και παρακολούθηση δημοσίων έργων ACE ERPeCM και το ACE ERPPM που αφορά σε ολοκληρωμένη λύση για την οργάνωση και διαχείριση τεχνικών έργων και εταιρειών, η δε πλατφόρμα περιλαμβάνει εύρος υποσυστημάτων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ζωής των τεχνικών έργων, ενδεικτικά αναφέρονται: μελέτη, κοστολόγηση, κατασκευή, ΣΑΥ-ΦΑΥ, επιμετρήσεις, οικονομική διαχείριση και παρακολούθηση δημοσίων έργων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το προϊόν λογισμικού που εντάχθηκε στο ήδη ευρύ χαρτοφυλάκιο των λύσεων της Uni Systems, διαθέτει την ίδια προϊοντική φιλοσοφία με τα υφιστάμενα και ως εκ τούτου διασφαλίζεται η μεταξύ τους αλληλεπίδραση, ειδικά στο περιβάλλον λύσεων που απευθύνονται στο Δημόσιο τομέα. Σημειώνεται ότι στη Uni Systems εντάχθηκε το σύνολο της επιχειρησιακής γραμμής του προϊόντος, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και ολοκληρωμένη εμπορική και τεχνική ανάγκη ανάπτυξης και υποστήριξής του.