Ταχύτητα ανεβάζει σταδιακά το Διαδίκτυο στην Ευρώπη, καθώς ήδη σχεδόν το 50% των συνδρομητών έχει τη δυνατότητα σύνδεσης στο Internet μέσω οπτικής ίνας.

Ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών, που διαθέτουν πλέον ευρυζωνική σύνδεση μέσω Fiber to the Home (FTTH) και Fiber to the Building (FTTB), σε 39 χώρες της Ευρώπης, αναμένεται να φθάσει φέτος τα 86 εκατ. από 70 εκατ. το 2019.

Μάλιστα, ο αριθμός των συνδρομητών FTTH/B στην Ευρώπη αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί τα επόμενα έξι χρόνια, φθάνοντας τα 208 εκατ., που μεταφράζεται σε ποσοστό διείσδυσης 73,3%. Οι προβλέψεις ανήκουν στο iDate και παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο FTTH Council Europe.

Η έρευνα του iDate εξέτασε και την πορεία του FTTH-B στα 27 κράτη - μέλη της Ε.Ε. συν το Ηνωμένο Βασίλειο και εντόπισε παρόμοιους ρυθμούς ανάπτυξης στις χώρες της περιοχής. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των συνδρομητών FTTH/B σε αυτές τις χώρες αναμένεται να τριπλασιαστεί περίπου έως το 2026, φθάνοντας τα 148 εκατ. από 49 εκατ. φέτος. Αυτή η ανάπτυξη θα προκύψει από την επιτάχυνση της ανάπτυξης σε βασικές αγορές, όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία.

Πρωταθλητές Ε.Ε. 

Στις αγορές αυτές αναμένεται ανάπτυξη της τάξης του 730% στη Γερμανία, του 548% στο Ηνωμένο Βασίλειο και του 218% στην Ιταλία. Σύμφωνα με τις ίδιες προβλέψεις (State of Fibre: new Market Forecasts 2020-2026), τα σπίτια στην Ευρώπη με πρόσβαση σε FTTH/B στις 28 χώρες μέλη της Ε.Ε. υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σε 202 εκατ. το 2026, έναντι 105 εκατ. το 2020 (88 εκατ. το 2019 και μόλις 26,2 εκατ. το 2012).

Αντίο στον χαλκό

Το FTTH Council Europe δημοσίευσε, επίσης, μια ξεχωριστή μελέτη από τη Wik, που παρακολουθεί την πρόοδο με την απενεργοποίηση των υποδομών χαλκού. Η μελέτη διαπιστώνει ότι η εικόνα στην Ευρώπη, όσον αφορά αυτή την πρόοδο, είναι κατακερματισμένη. 

Ωστόσο, στα κράτη που έχει προχωρήσει η αυτή η απενεργοποίηση του χαλκού και έχει γίνει η μετάβαση σε οπτικές ίνες, έχει σημαντικά οφέλη για την οικονομία και το περιβάλλον, καθώς και για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και της ικανοποίησης των πελατών. Η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τη διακοπή του χαλκού, υπήρξε θετικός παράγοντας σε ορισμένες χώρες για την τόνωση της απορρόφησης των οπτικών ινών.

Με την απενεργοποίηση των παλαιών δικτύων, οι κατεστημένοι πάροχοι ελπίζουν να εξασφαλίσουν μείωση του κόστους, ιδίως στις λειτουργίες δικτύου. Τα δίκτυα ινών, σύμφωνα με όσα τονίζουν οι ερευνητές, έχουν έως και 15 φορές χαμηλότερο ποσοστό βλάβης και χρησιμοποιούν έως και 85% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τα δίκτυα, που βασίζονται στον χαλκό.

Πηγή: sepe.gr