Τη δυνατότητα εισόδου και παραμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, που εργάζονται με ψηφιακή τεχνολογία, για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης προβλέπει νομοσχέδιο των υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου, και Προστασίας του Πολίτη.

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη, που έχουν θεσμοθετήσει ειδική βίζα για την είσοδο και παραμονή ψηφιακών νομάδων στη χώρα. 

Η Digital Nomads Visa, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας», θα έχει διάρκεια 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης υπό προϋποθέσεις. Ο υποψήφιος θα πρέπει να παρέχει εργασία σε εργοδότες του εξωτερικού, γεγονός που θα βεβαιώνεται με σχετική σύμβαση εργασίας.

Θα χορηγείται με εισοδηματικά κριτήρια, καθώς έχει τεθεί ως προϋπόθεση μηνιαίο εισόδημα 3.500 ευρώ μηνιαίως και θα υπάρχει πρόβλεψη-δυνατότητα ώστε οι ψηφιακοί νομάδες να μπορούν να φέρουν στην Ελλάδα και τις οικογένειές τους.

Η εθνική θεώρηση χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον προσκομίσει με αυτοπρόσωπη παρουσία ή αποστείλει με email ή με συστημένη επιστολή στην αρμόδια ελληνική προξενική Αρχή το σχετικό αίτημα. Οι προξενικές Αρχές, υποχρεούνται να απαντήσουν εντός 10 ημερών από την υποβολή της αίτησης. 

Οι υποψήφιοι θα έχουν την δυνατότητα να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού εισοδήματος, για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνουν το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα 3.500 ευρώ μηνιαίως. Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 20% για τον/τη σύζυγο ή τον/την συμβιούντα και κατά 15% για κάθε τέκνο.

Η διάρκεια παραμονής των ψηφιακών νομάδων μπορεί να παραταθεί στα δύο χρόνια, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται πριν τη λήξη της ισχύος της εθνικής θεώρησης.

Σήμερα, βίζα για τους ψηφιακούς νομάδες έχουν ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Γερμανία, η Τσεχία, η Πορτογαλία, η Κροατία, η Εσθονία και η Νορβηγία. Αντίστοιχη δυνατότητα προσφέρουν συγκεκριμένες Πολιτείες των ΗΠΑ, αλλά και περιοχές όπως το Ντουμπάι, η Αυστραλία, το Μεξικό, η Ταϊλάνδη, τα Νησιά Κέιμαν και τα Μπαρμπέιντος.