Μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2018 θα ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, με τριετή ορίζοντα ολοκλήρωσης και με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και εθνικούς πόρους. Το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής ενέκρινε το έργο που εξασφαλίζει ταχύτερες ευρωζωνικές συνδέσεις στον δημόσιο τομέα και θα μειώσει τις δαπάνες κατά 100 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε χθες από τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκο Παππά το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ με αντικείμενό του την τεχνολογική αναβάθμιση των υποδομών του ελληνικού Δημοσίου και τη παροχή δικτυακών υπηρεσιών που θα εξασφαλίζουν γρήγορη ευρυζωνική σύνδεση, όπως επίσης και ταχύτερη ενδοεπικοινωνία των δημόσιων υπηρεσιών, με χαμηλότερο κόστος και καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Η υλοποίηση του έργου θα ξεκινήσει μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2018, με τριετή ορίζοντα ολοκλήρωσης και με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και εθνικούς πόρους.


Με τη συστηματική συνεργασία και τη συντονισμένη προσπάθεια των στελεχών των υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθώς και του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το έργο ενεργοποιείται ξανά, ώστε να εξασφαλίσει:

- Ευρυζωνική κάλυψη σε περίπου 34.000 δημόσια κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων.
- Παροχή ευρυζωνικών συνδέσεων σε 375 ασύρματα σημεία πρόσβασης για το κοινό (public hotspots).
- Υψηλές ταχύτητες σύνδεσης έως 1 Gbps σε δημόσιους φορείς.
- Δυνατότητα ασφαλούς χρήσης βίντεο, τηλεσυνεργασίας και mobile τεχνολογιών.
- Παροχή νέων τηλεματικών υπηρεσιών.
- Πλήρη αξιοποίηση των 68 Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών (ΜΑΝ).
- Δραστική μείωση των ετήσιων τηλεπικοινωνιακών δαπανών του ελληνικού Δημοσίου έως 100 εκατ. ευρώ.