Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα άρει τους περιορισμούς που έχει επιβάλλει στις τράπεζες όσον αφορά τα μερίσματα και τις επαναγορές μετοχών μετά τον Σεπτέμβριο.

 «Οι τελευταίες μακροοικονομικές προβλέψεις επιβεβαιώνουν την οικονομική ανάκαμψη και δείχνουν μειωμένη αβεβαιότητα, το οποίο βελτιώνει την αξιοπιστία των των τραπεζών όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια» ανέφερ εη ΕΚΤ σύμφωνα με το Reuters.

«Ως εκ τούτου, είναι κατάλληλο να επαναφέρουμε την προγενέστερη εποπτική πρακτική της συζήτησης με την κάθε τράπεζα για την κεφαλαιακή επάρκεια και για τα σχέδια επαναγοράς μετοχών και απόδοσης μερίσματος» προσέθεσε.