Η επιστροφή από το καλοκαίρι στις καθημερινές μας συνήθειες συνοδεύεται και από μια σειρά υποχρεώσεων που καλούμαστε να καλύψουμε.  Γι’ αυτό η Attica Bank, ενεργοποιεί εκ νέου τη διάθεση του καταναλωτικού δανείου “Attica Συμφέρον” με προνομιακό επιτόκιο 8,5% για αιτήσεις που θα υποβληθούν από 01 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021.

Με το καταναλωτικό δάνειο Attica Συμφέρον, μπορείτε να καλύψετε προσωπικές ή καταναλωτικές ανάγκες, δηλαδή αγορές, επισκευές, εξοπλισμό σπιτιού, σχολικά δίδακτρα, ιατρικά έξοδα, οφειλές προς το δημόσιο, έκτακτες εισφορές κ.ο.κ.

Το Ποσό Χορήγησης κυμαίνεται από €1.500 έως €25.000 με σταθερό ονομαστικό επιτόκιο 8,5% πλέον εισφ. Ν128/75*.

Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια:

- Από 6 έως 60 μήνες για ποσό δανείου €1.000 - €5.000

- Από 6 έως 84 μήνες για ποσό δανείου €5.000,01 - €25.000

Η εξόφληση πραγματοποιείται σε μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις

*Ενδεικτικό ΣΕΠΠΕ 10,32% για ποσό δανείου €10.000, διάρκεια αποπληρωμής 60 μήνες και εφάπαξ δαπάνη εξέτασης δανείου €170

Αναλυτικότερες πληροφορίες και υπολογισμό δόσεων μπορείτε να επισκεφθείτε στο www.atticabank.gr