Ένα βήμα πιο κοντά στην έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) φέρνει την Τράπεζα Πειραιώς η επικαιροποίηση της βαθμολογίας από τη Moody’s των senior preferred ομολόγων στο «Caa1».

Η τράπεζα έχει ανακοινώσει την προσφυγή στις αγορές για την άντληση κεφαλαίων έως 500 εκατ. ευρώ με την έκδοση «πράσινου» ομολόγου της κατηγορίας senior preferred έως τα τέλη του χρόνου και, σύμφωνα με πληροφορίες, η ημερομηνία τοποθετείται έως τα τέλη Οκτωβρίου. Πρόκειται για την πρώτη παρόμοια έκδοση που επιχειρεί η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία εκτός από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του 1,4 δισ. ευρώ, έχει αντλήσει μέχρι σήμερα 900 εκατ. ευρώ μέσω δύο εκδόσεων Tier II και άλλα 600 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης AT1. 

Η προσφυγή στις αγορές για την έκδοση του πράσινου ομολόγου στοχεύει στην κάλυψη του ενδιάμεσου στόχου του 2021 για τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) που έχει θέσει το ενιαίο συμβούλιο εξυγίανσης (Single Resolution Board – SRB). Σύμφωνα με τη Moody’s, η τράπεζα θα συμμορφωθεί πλήρως με τον ενδιάμεσο στόχο που έχει προσδιοριστεί στο 16,1% μέχρι το τέλος του 2021, ενώ ο στόχος για τις υποχρεώσεις MREL έχει οριστεί στο 26,5% του σταθμισμένου για κινδύνους ενεργητικού της τράπεζας και πρέπει να καλυφθεί έως το τέλος του 2025. Εκδότης των ομολόγων Tier II (η πρώτη έκδοση τον Ιούνιο του 2019 τιμολογήθηκε στο 9,75% και η δεύτερη τον Φεβρουάριο του 2020 στο 5,5%) ήταν η τράπεζα, ενώ ο ΑΤ1 τίτλος (τιμολογήθηκε στο 8,75%) εκδόθηκε από την Πειραιώς Financial Holdings, δηλαδή τον μητρικό όμιλο. 

Να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου η αναβάθμιση από τη Moody’s των μακροπρόθεσμων προοπτικών για τις καταθέσεις και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Συγκεκριμένα, οι προοπτικές για την Εθνική Τράπεζα, τη Eurobank και την Alpha Bank είχαν αναβαθμιστεί σε B2 από το Caa1, και για την Τράπεζα Πειραιώς σε B3 από Caa2, δίνοντας σε όλες θετικές προοπτικές. Οπως είχε επισημάνει η Moody’s, η αναβάθμιση της βαθμολογίας των καταθέσεων των τραπεζών αντικατοπτρίζει τις προοπτικές για τις ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) έως το τέλος του 2025, γεγονός που θα αλλάξει τη δομή των υποχρεώσεων των τραπεζών και θα ενισχύσει τα διαθέσιμα αποθεματικά για την προστασία των καταθετών.

Σύμφωνα με τη Moody’s, oι αξιολογήσεις της Τράπεζας Πειραιώς θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν εάν η ποιότητα του ενεργητικού της τράπεζας βελτιωθεί σημαντικά σύμφωνα με το σχέδιο μετασχηματισμού Sunrise. Πρόκειται για τις δύο τιτλοποιήσεις που υλοποιεί η τράπεζα στο πλαίσιο του μηχανισμού κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής». Η πρώτη (Sunrise 1) ύψους 7 δισ. ευρώ ολοκληρώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ η  συναλλαγή Sunrise 2 ύψους 3 δισ. ευρώ έχει λάβει πιστοληπτική  διαβάθμιση και επίκειται η αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής».

Η τράπεζα έχει υλοποιήσει σημαντικό μέρος των δεσμεύσεών της για τη μείωση των κόκκινων δανείων, καθώς το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε στα 9 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2021 έναντι 22,5 δισ. ευρώ ένα χρόνο πριν (ο αντίστοιχος δείκτης NPE μειώθηκε στο 23% έναντι 45% στις 31 Δεκεμβρίου 2020). Μετά την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων συναλλαγών, το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα μειωθεί στα 3,6 δισ. ευρώ στις αρχές του 2022. Όπως παρατηρεί η Moody’s, απτές βελτιώσεις στη βασική κερδοφορία της τράπεζας, λόγω της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, θα οδηγήσουν επίσης σε αναβάθμιση της αξιολόγησής της.

Πηγή:kathimerini.gr