Περί τα 15 δισ. ευρώ νέες ομολογιακές εκδόσεις προγραμματίζουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες στο πλαίσιο των υποχρεώσεων MREL (ελάχιστες απατήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις) που έχουν αναλάβει για μέχρι το 2025.

Oι υποχρεώσεις αυτές διαμορφώνονται σε 3-4 δισ. ευρώ για κάθε συστημική τράπεζα στο «κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας».

Το θέμα ήρθε εκ νέου στην επιφάνεια, καθώς το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα οι ελληνικές τράπεζες ήλθαν σε επαφή με το Single Resolution Board, το οποίο παρακολουθεί σε αυτόν τον τομέα τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μολονότι ετέθησαν θέματα παρατάσεων επί των συγκεκριμένων, o μηχανισμός ήταν κάθετος και επεσήμανε πως σταδιακά και καθώς τα θέματα της πανδημίας υποχωρούν θα περιορίζεται και η εποπτική χαλάρωση.

Καθώς λοιπόν οι κίνδυνοι παραμένουν σε σχετικώς υψηλό επίπεδο, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως οι τράπεζες θα προχωρήσουν στον προγραμματισμό των MREL όπως αυτός έχει σχεδιαστεί.

Oι υποχρεώσεις MREL

Με το άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD), η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον ν. 4335/2015, καθιερώθηκε μια νέα εποπτική απαίτηση που οφείλουν να εκπληρώνουν τα πιστωτικά ιδρύματα, η ελάχιστη απαίτηση για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις («Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities», MREL). 

Με τη συγκεκριμένη εποπτική απαίτηση επιδιώκεται η διασφάλιση της δυνατότητας εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω της κάλυψης ενδεχόμενων ζημιών από τους μετόχους και τους πιστωτές τους, χωρίς να απαιτείται η ανακεφαλαιοποίησή τους με κρατικά κεφάλαια και με προσφυγή στους πόρους του ταμείου εξυγίανσης μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Τα αναγκαία assets

Ο SRB είναι ο εποπτικός μηχανισμός που θέτει τους κανόνες για το ύψος και τη μορφή των επιπλέον κεφαλαίων που θα πρέπει να διαθέτει κάθε τράπεζα, έτσι ώστε, εάν προκύψει η ανάγκη διάσωσης, να υπάρχουν τα αναγκαία assets που θα μπορούν να ρευστοποιηθούν άμεσα για να υποστηρίξουν αυτή τη διαδικασία. 

Παίρνει ως βάση την κεφαλαιακή απαίτηση που θέτει ο SSM και πάνω σε αυτά «χτίζει» τα επιπλέον assets, τα οποία θα μπορούν αυτομάτως να αποτελέσουν τα επόμενα κεφάλαια της τράπεζας.

Τον Σεπτέμβριο ήταν η Alpha Bank αυτή που προχώρησε σε ομολογιακή έκδοση. Είχε προηγηθεί έκδοση της Eurobank, ενώ η Εθνική Τράπεζα προγραμματίζει επόμενη έκδοση για τη νέα χρονιά. Στις αμέσως προσεχείς ημέρες και πάντως πριν από το τέλος του μήνα προγραμματίζεται η πράσινη έκδοση της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους περί τα 500 εκατ. ευρώ.

Πηγή:naftemporiki.gr