Την κάλυψη των μετοχών των εγχώριων τραπεζών ξεκινά εκ νέου η Deutsche Bank. Οι συστάσεις είναι αγορά για τις μετοχές των Εθνικής Τράπεζας και Alpha Bank με τιμές-στόχους 4,50 ευρώ και 1,55 ευρώ, αντίστοιχα. Παράλληλα, δίνει συστάσεις διακράτησης για τις μετοχές της Eurobank και της Τράπεζας Πειραιώς. Για τη μεν Eurobank αυξάνει την τιμή-στόχο από το 0,80 ευρώ σε 1,15 ευρώ ανά μετοχή και για την έτερη Πειραιώς θέτει τιμή-στόχο το 1,55 ευρώ ανά μετοχή.

Ο αναλυτής της γερμανικής τράπεζας Alfredo Alonsο εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται τώρα στη μέση μιας μεταβατικής περιόδου, όπου τα ζητήματα του παρελθόντος από τη μία πλευρά παραμένουν βάρος, αλλά από την άλλη πλευρά, η εστίαση αρχίζει να μετατοπίζεται προς την κερδοφορία.

Συνολικά, θεωρεί ότι οι φόβοι σχετικά με τα κεφάλαια έχουν πλέον ως επί το πλείστον ξεπεραστεί, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι οι εναπομείνασες προσπάθειες εξυγίανσης είναι απίθανο να επιβαρύνουν σημαντικά τις προβλέψεις. Η μείωση του κόστους κινδύνου, με σαφή σύγκλιση μεταξύ όλων των τραπεζών έως το 2023-24, σε συνδυασμό με τον θετικό αντίκτυπο στον δανεισμό, που απορρέει από την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, αποτελούν τους κύριους παράγοντες που στηρίζουν την ανάκαμψη της κερδοφορίας.

Η Deutsche Bank «βλέπει» ότι ο μέσος όρος των δεικτών αποδοτικότητας RoTE θα διαμορφωθούν στο 7% (2023E) περίπου στις περισσότερες περιπτώσεις, παρά τα κάπως υποτονικά έσοδα.