Το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του ελληνικού δημοσίου, να αναγνωρισθεί ότι η Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργίας του Μαδέμ Λάκκου για την επεξεργασία των συμπυκνωμάτων Σκουριών και Ολυμπιάδας, όπως υπεβλήθη τον Δεκέμβριο του 2014 από την Ελληνικός Χρυσός, συνιστά παράβαση των διατάξεων της Σύμβασης Μεταβίβασης.

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Eldorado Gold με την οποία γνωστοποιεί ότι το διαιτητικό δικαστήριο, στο πλαίσιο της διαιτητικής διαδικασίας που εκκίνησε το ελληνικό δημόσιο, εξέδωσε την απόφασή του που χαρακτηρίζεται από την εταιρεία ως βάση για προώθηση του διαλόγου με την κυβέρνηση.

«Η Εταιρεία και η "Ελληνικός Χρυσός" προτίθενται να συνεχίσουν να αξιολογούν την απόφαση και να εκτιμήσουν τα επόμενα βήματα για την περαιτέρω εξέλιξη της επένδυσης στην Χαλκιδική» αναφέρει η Eldorado, υπενθυμίζοντας ότι με τη σύμβαση μεταβίβασης του Δεκεμβρίου 2003, η οποία κυρώθηκε με τον Νόμο 3220/2004, περιήλθαν στην κυριότητα της «Ελληνικός Χρυσός» τα μεταλλευτικά δικαιώματα των Μεταλλείων Κασσάνδρας, που περιλαμβάνουν τα μεταλλεία στην Ολυμπιάδα, στο Στρατώνι και στις Σκουριές στη Χαλκιδική.

Ο George Burns, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eldorado Gold, δήλωσε: «Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε την απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου. Θεωρούμε ότι έχουμε ενεργήσει με καλή πίστη και με τρόπο που συμφωνούσε με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στη Σύμβαση Μεταβίβασης, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσής μας για την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας σύμφωνα με την από 2006 έγκριση του επενδυτικού σχεδίου από το ελληνικό δημόσιο και την ΚΥΑ έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του 2011. Έχουμε επανειλημμένα ανακοινώσει αυτή τη δέσμευσή μας, όπως και κατά τη διάρκεια της διαιτησίας.

Πιστεύουμε ότι η απόφαση αυτή αποτελεί το θεμέλιο για την προώθηση του διαλόγου με την ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να συμφωνήσουμε τα κοινά αποδεκτά και ξεκάθαρα επόμενα βήματα για την εξέλιξη του έργου των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Αναμένουμε από το ελληνικό δημόσιο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει της Σύμβασης Μεταβίβασης, που περιλαμβάνουν την έκδοση των αδειών που εκκρεμούν για το έργο των Σκουριών. Η πλήρης, αποτελεσματική και υπεύθυνη ανάπτυξη της επένδυσής μας στη Χαλκιδική θα ωφελήσει το ελληνικό κράτος και τους πολίτες του, την τοπική κοινωνία, τους μετόχους και τους εργαζομένους μας, στην Ελλάδα.

Η προσήλωση της εταιρείας στη δέσμευση για την ουσιαστική βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επένδυσής μας, αποδεικνύεται και από την υποβολή της τροποποίησης του Προσαρτήματος Τεχνικής Μελέτης για τον Χώρο Απόθεσης Τελμάτων στις Σκουριές, η οποία μειώνει κατά 40% το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου διασφαλίζοντας σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη».

Δείτε επίσης: