Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι θα σεβαστεί την απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου για την επένδυση της Eldorado Gold στη Χαλκιδική,

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι το Δημόσιο και συγκεκριμένα το ΥΠΕΝ, σεβόμενο τη συγκεκριμένη απόφαση υποχρεούται να διασφαλίσει ότι τελικά θα παραχθεί καθαρός χρυσός, τηρώντας απαρέγκλιτα τρία κριτήρια:

  1. τους περιορισμούς που επιβάλει η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία,
  2. συγκεκριμένες δεσμεύσεις υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, ώστε να μεγιστοποιείται η εγχώρια προστιθέμενη αξία,
  3. τη διαμόρφωση της ευρύτερης δυνατής κοινωνικής συναίνεσης.

Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ οι διαιτητές, αναγνώρισαν ομόφωνα ότι:

  1. Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο κομμάτι την κατασκευή εργοστασίου για την παραγωγή καθαρού χρυσού.
  2. Η μη παραγωγή καθαρού χρυσού αποτελεί παραβίαση της Σύμβασης.

Επιπλέον, η πλειοψηφία των δικαστών αποφάσισε ότι οι μέχρι τώρα παραλείψεις από την πλευρά της Eldorado Gold δεν αποτελούν επαρκείς ενδείξεις για τη στοιχειοθέτηση παραβίασης της Σύμβασης.

Δείτε επίσης: Δικαίωση της Ελληνικός Χρυσός στη διαιτησία με το Δημόσιο