Δεύτερη ευκαιρία στη διεκδίκηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού από 1.000 έως και 4.000 ευρώ έχουν επιχειρήσεις οι οποίες έκλεισαν με κρατική εντολή τον Απρίλιο του 2021, αλλά δεν πήραν τις ενισχύσεις παρά την υποβολή αιτήσεων.

Πρόκειται για τουριστικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, θέατρα, κινηματογράφους, γυμναστήρια, καταστήματα ΟΠAΠ, παιδότοπους, επιχειρήσεις οργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων ή συναυλιακών χώρων, που ενώ υπέβαλαν αίτηση χορήγησης της ειδικής ενίσχυσης, δεν έλαβαν τις ενισχύσεις. Τώρα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον θεωρούν πως η αίτησή τους απορρίφθηκε άδικα, να υποβάλουν ένσταση στην ΑΑΔΕ, διεκδικώντας εκ νέου 1.000 έως και 4.000 ευρώ.

Η πλατφόρμα υποβολής ενστάσεων έχει ανοίξει στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και στο MyBusinessSupport (η αίτηση επανεξέτασης στις «εφαρμογές μου) και η αποζημίωση κυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό των απασχολούμενων:

 • 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 0 έως 5 εργαζόμενους
 • 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους, 
 • έως και 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 21 έως 50 εργαζόμενους.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, η ενίσχυση είναι 500 ευρώ για όσες απασχολούν έως 5 εργαζόμενους, 1.000 ευρώ για 6-20 εργαζόμενους και 2.000 ευρώ για 21-49 εργαζόμενους.

Την επιδότηση είχαν λάβει το καλοκαίρι 87.713 επιχειρήσεις.

Οι δικαιούχοι προκύπτουν στη βάση συγκεκριμένων ΚΑΔ, εφόσον ικανοποιούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις (μικρές είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 10 εκατ. ευρώ ενώ πολύ μικρές είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ).
 • Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως.
 • Έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 1.4.2021 που ανήκει στη λίστα με τους πληττόμενους ΚΑΔ ή τα ακαθάριστα έσοδά τους ενεργού κατά την 1.4.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 1.4.2021.
 • Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.
 • Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ' όλη την περίοδο αυτή.
 • Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής ισχύος της παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.
 • Έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Φεβρουαρίου 2020.
 • Έχουν διατηρήσει από την 1η Μαΐου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχαν κατά την 1η Μαΐου 2021.

Πηγή:euro2day.gr