Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ήταν 47,614 δισ. ευρώ και οι δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 64,283 δισ. ευρώ.

 

Την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 15.880 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 24.138 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 47.614 εκατ. ευρώ, από 42.327 εκατ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 64.283 εκατ. ευρώ, από 62.936 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020.

Το πρωτογενές ταμειακό έλλειμμα ήταν 9,85 δισ. ευρώ έναντι 17,816 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2020.