Την νέα τους ανάλυση για τις εξελίξεις γύρω από τα ελληνικά κρατικά και εταιρικά ομόλογα δημοσιοποίησαν οι ειδικοί της Τράπεζας Πειραιώς.

Η πτωτική πορεία το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου ανέκοψε την ανοδική τάση του Δείκτη Κρατικών Ομολόγων με αποτέλεσμα να καταγραφεί χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Συγκεκριμένα, ο Δείκτης σημείωσε πτώση της τάξης του 0,48% φτάνοντας τις 702 μονάδες στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η μεσοσταθμική απόδοση στη λήξη παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα στο 0.51% καταγράφοντας αύξηση 8 μονάδων βάσης σε σχέση με τον Αύγουστο, κάτι που αποδίδεται στις ανησυχίες για τις πληθωριστικές πιέσεις και την αβεβαιότητα της δυναμικής της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Με απώλειες κινήθηκε η ελληνική 10ετία τον Σεπτέμβριο με την απόδοση στην λήξη να σημειώνει αύξηση της τάξης των 9.3 μονάδων βάσης στο 0.87%. Απώλειες άνω των 10 μονάδων βάσης κατέγραψαν τον Σεπτέμβριο και τα ομόλογα με λήξη το 2026 (13.4 μβ), το 2035 (12.1 μβ) και το 2052 (13.7 μβ).

Παρά τον υψηλό ρυθμό μεταβολής των τιμών που ήδη έχει αρχίσει να γίνεται εμφανής στην ελληνική αγορά η αναβάθμιση σε υψηλότερη πιστοληπτική βαθμίδα με θετικές προοπτικές από δύο οίκους αξιολόγησης, Scope (ΒΒ+) και DBRS (ΒΒ), σε συνδυασμό και με τις εκτιμήσεις για ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας το 2021 και τους πρόδρομους δείκτες σε υψηλά επίπεδα, εξομαλύνουν τις πιέσεις στα spread. Συγκεκριμένα, το 10ετές spread σημείωσε πτώση της τάξης των 8 μβ φτάνοντας στις 108 μβ στα τέλη Σεπτεμβρίου φτάνοντας σε απόσταση αναπνοής από το ιστορικό χαμηλό επίπεδο των 100 μβ τον Μάϊο του τρέχοντος έτους. Καθώς το spread παραμένει σε επίπεδα χαμηλότερα της τιμής που δικαιολογείται από τα θεμελιώδη της ελληνικής οικονομίας (116 μβ) δείχνει ότι οι αγορές τιμολογούν μια συνέχεια στην στήριξη των ελληνικών κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη συζήτηση αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2021 ή στις αρχές του 2022.

Οι επερχόμενες αποφάσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης από την Moody's και S&P τον Οκτώβριο και Νοέμβριο αντίστοιχα θα δώσουν το σήμα για τις ενδεχόμενες μελλοντικές κινήσεις των συγκεκριμένων οίκων υπό το πρίσμα των αναθεωρήσεων του ΑΕΠ για το 2021. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η απόφαση της Moodys καθώς υπολείπεται των άλλων οίκων κατά μια βαθμίδα. Παρά την αναμενόμενη ισχυρή δυναμική ανάπτυξης για το 3ο τρίμηνο του έτους και το ευνοϊκό περιβάλλον στήριξης των κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ οι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία παραμένουν. Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι την τρέχουσα χρονική στιγμή συνοψίζονται στην αλλαγή της νομισματικής στάσης της ΕΚΤ που θα εκπλήξει τις αγορές αλλά και η σημαντική επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας της Κίνας με σοκ τύπου Everglade να διαχέονται και στην ελληνική οικονομία λόγω της ευαισθησίας σε εξωτερικά σοκ.

Η πλειοψηφία των εταιρικών ομολόγων του δείκτη της Τράπεζας Πειραιώς κατέγραψε αρνητικές αποδόσεις τον Σεπτέμβριο με λίγες εξαιρέσεις να κινούνται οριακά θετικά. Ως αποτέλεσμα, η διάμεση απόδοση του Δείκτη Εταιρικών Ομολόγων αυξήθηκε κατά 7 μβ στο 2.61%.

Σε πιο θετικό κλίμα, η θετική αξιολόγηση του οίκου Moodys  για το νέο ομόλογο της Intralot ύψους €244 εκατ. με λήξη το 2025 αναμένεται να μειώσει την μεταβλητότητα του δείκτη που είχε δημιουργηθεί από την συμφωνία εξυγίανσης της εταιρείας. Το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες προσθήκες ομολόγων από την ναυτιλιακή Capital Product Partners L.P. (CPLP), το οποίο αναμένεται να έχει ύψος της τάξης των 150 εκατομμυρίων ευρώ και πενταετή διάρκεια ενώ αντίστοιχη ομολογιακή έκδοση δρομολογεί και η Noval Property.