Επιπλέον 22 επιχειρηματικά σχέδια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.858.769,52 ευρώ, εντάσσονται στο «Ψηφιακό Άλμα».

Αυτό γνωστοποιήθηκε με την πρώτη τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της δράσης «Ψηφιακό Άλμα»  του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά α την απόφαση που περιλαμβάνει και τα 22 επιχειρηματικά σχέδια στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Οικονομίας www.antagonistikotita.gr