Αύριο, Παρασκευή 26 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν οι νέες πληρωμές δικαιούχων που αφορούν σε εργαζομένους ενταγμένους στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Πιο συγκεκριμένα, θα καταβληθεί το ποσό των 7,6 εκατ. ευρώ για 36.515 οι πληρωμές δικαιούχων για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας για τον Οκτώβριο.