«Δεν αποτελεί βάση συζήτησης το νομοσχέδιο “Κλεισθένης Ι” του υπουργείου Εσωτερικών» αποφάσισε με μεγάλη πλειοψηφία η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που πραγματοποιήθηκε σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, ενώ ενέκρινε ψήφισμα στο οποίο, μεταξύ άλλων, δεσμεύεται εντός τριών μηνών να καταθέσει σχετική ολοκληρωμένη πρόταση.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης δήλωσε ότι «Λέμε ναι στο διάλογο αλλά για μεταρρυθμίσεις ουσίας. Δε θα επιτρέψουμε την απορρύθμιση της Αυτοδιοίκησης και τη διάλυση των δήμων μας».

Τα κεντρικά στοιχεία μιας μεταρρύθμισης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να:

 1. Εξασφαλίζουν θεσμικά τη διάκριση των σχέσεων μεταξύ κρατικού και τοπικού/αυτοδιοικητικού, προωθώντας παράλληλα τις αναγκαίες αλλαγές μέσω της Συνταγματικής αναθεώρησης.
 2. Οδηγούν στην κατάργηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της στην Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.
 3. Δρομολογούν την κατάργηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας, του οποίου η δομή και οι αρμοδιότητες έχουν μονόπλευρη και παρεμβατική λειτουργία και στοχεύουν στην επιτροπεία των Περιφερειών.
 4. Προωθούν την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και την ενίσχυση των Περιφερειών με πόρους και προσωπικό, κατ’ εφαρμογή και των Συνταγματικών προβλέψεων.
 5. Επιλύουν τα γραφειοκρατικά προβλήματα των Περιφερειών, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και θέματα που αφορούν την οικονομική τους αυτοτέλεια.
 6. Ενισχύουν την ενδοπεριφερειακή αποκέντρωση μεταξύ άλλων με τη θέσπιση διαδικασίας εκλογής των χωρικών αντιπεριφερειαρχών.
 7. Επιτρέπουν την αντιμετώπιση των νέων κοινωνικών αναγκών (ανθρωπιστική κρίση, προσφυγικό κ.α.), και την αξιοποίηση των σύγχρονων αναπτυξιακών εργαλείων (τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών).
 8. Εξειδικεύουν περαιτέρω τις Μητροπολιτικές λειτουργίες σε ό,τι αφορά στη θεσμική τους υπόσταση και το περιεχόμενο και τη βαρύτητα αυτής της έννοιας στην άσκηση πολιτικής. Σημαντικό ρόλο σε αυτό μπορεί να παίξει η αναθεώρηση του άρθρου 102 του Συντάγματος, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει την καθιέρωση Μητροπολιτικών Αυτοδιοικητικών θεσμών στα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.
 9. Αντιμετωπίζουν τις πιεστικές ανάγκες του χωροταξικού ζητήματος που αφορούν τον Α΄ Βαθμό Αυτοδιοίκησης.

  Θεωρούμε ότι η Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να λειτουργήσει ως ένας πυλώνας λαϊκής εξουσίας και συμμετοχής των πολιτών.

Η υποτίμηση του θεσμού της Αυτοδιοίκησης που υπάρχει όχι αδικαιολόγητα, εξαιτίας φαινομένων μεταφοράς του κεντρικού πολιτικού σκηνικού στα τοπικά πράγματα, θα έχει ως φυσικό αποτέλεσμα το τέλος ενός δυνάμει λαϊκού θεσμού.

Δυστυχώς, σε αυτήν την κατεύθυνση κινούνται και οι ηγεσίες των συλλογικών της οργάνων (ΚΕΔΕ – ΕΝΠΕ), που αρνούνται πεισματικά να συνεισφέρουν στη δημόσια συζήτηση με ουσιαστικές και πολιτικές προτάσεις για έναν νέο Αυτοδιοικητικό Νόμο-Πλαίσιο. Αμφότερες έχουν επιδοθεί σε μία κεντρικοπολιτικού και μικροκομματικού ή μικροπαραταξιακού χαρακτήρα αντιπαράθεση γύρω από το εκλογικό σύστημα και δεν αρθρώνουν ούτε λέξη για όλα τα υπόλοιπα μείζονα ζητήματα της Αυτοδιοίκησης που δεν περιλαμβάνονται στο Νομοσχέδιο.

Εν κατακλείδι, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής θεωρεί πως η κατάθεση του Σχεδίου Νόμου ανοίγει εκ των πραγμάτων μια συζήτηση που ως βάση μπορεί και πρέπει να έχει μόνο τις ανάγκες τις Αυτοδιοίκησης, η κάλυψη των οποίων περνάει μέσα από την ικανοποίηση των ανωτέρω κατατεθειμένων σκέψεων και προτάσεων».

Υπενθυμίζεται ότι αύριο, Παρασκευή 11 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνεδρίαση ΚΕΔΕ – ΕΝΠΕ, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη και εκπροσώπων των κομμάτων, στο επίκεντρο του οποίου  είναι το Σχέδιο Νόμου για την Αυτοδιοίκηση στην Αθήνα (ξενοδοχείο «CARAVEL»).

Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκινούν αύριο στις 10 το πρωί (ξενοδοχείο «CARAVEL») με ομιλίες των προέδρων της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία του υπουργού Εσωτερικών.

Οι εργασίες του συνεδρίου έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 10 το πρωί (από τις 9-10 π. μ. είναι προγραμματισμένες οι διαπιστεύσεις των συνέδρων) με ομιλίες των Προέδρων της ΕΝΠΕ κ. Κ. Αγοραστού και της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλη, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία του υπουργού Εσωτερικών κ. Π. Σκουρλέτη και στη συνέχεια θα γίνουν τοποθετήσεις των εκπροσώπων των κομμάτων και συνέδρων.

Από την πλευρά της ΕΝΠΕ οι σύνεδροι ανέρχονται σε 293 και είναι:

 • οι 13 Περιφερειάρχες,
 • οι 156 Αντιπεριφερειάρχες και 
 • οι εκπρόσωποι των Περιφερειακών Συμβουλίων, ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε Περιφέρειας - σε σύνολο 144 μέλη.