Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για καινοτόμα έργα καθαρής τεχνολογίας που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Καινοτομίας με προϋπολογισμό 1,5 δισ. ευρώ, απηύθυνε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το Ταμείο Καινοτομίας θα χρηματοδοτήσει τεχνολογίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, την αποθήκευση ενέργειας, καθώς και τη δέσμευση, χρήση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.

Σημειώνεται ότι το Ταμείο Καινοτομίας χρηματοδοτείται από τα έσοδα του πλειστηριασμού των δικαιωμάτων εκπομπών από το ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (ETS).

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε: «Θα υποστηρίξουμε καινοτόμα έργα, επιταχύνοντας την υλοποίησή τους και διοχετεύοντάς τα στην αγορά το συντομότερο δυνατόν.

Η επένδυση αυτή θα στηρίξει την απαλλαγή της ευρωπαϊκής οικονομίας από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανοίγοντας τον δρόμο για την κλιματική ουδετερότητα το 2050 και ενισχύοντας την ευρωπαϊκή τεχνολογική πρωτοπορία σε παγκόσμια κλίμακα.».

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την υπερπροσφορά που σημειώθηκε κατά την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, αυτή τη φορά απλούστευσε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ώστε να μειωθεί αρκετά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης έως την επιχορήγηση.

Τα έργα θα αξιολογούνται βάσει της αποφυγής των αερίων του θερμοκηπίου, της καινοτομίας, της χρηματοοικονομικής και τεχνικής ωριμότητάς τους και της οικονομικής τους αποδοτικότητας.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι ανοικτή για έργα από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία και τη Νορβηγία έως τις 3 Μαρτίου 2022. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΕΕ για τις χρηματοδοτήσεις και τους διαγωνισμούς.

Για έργα που είναι ελπιδοφόρα αλλά δεν είναι αρκετά ώριμα για επιχορήγηση, θα παρέχεται βοήθεια για την ανάπτυξή τους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 και οι επιχορηγήσεις και η υπογραφή των έργων θα πραγματοποιηθούν το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Υπενθυμίζεται πως το Ταμείο Καινοτομίας, το οποίο έχει συσταθεί από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA), αναμένεται να έχει έσοδα πέραν των 25 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2030 ανάλογα με την τιμή των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Εφόσον υιοθετηθούν οι προτάσεις που κατατέθηκαν από την Κομισιόν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, το Ταμείο θα ενισχυθεί σημαντικά.