Η Παγκόσμια Τράπεζα θα σταματήσει να χρηματοδοτεί μετά το 2019 την έρευνα για κοιτάσματα πετρελαίου και αερίου καθώς και την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων αυτών, ανακοινώθηκε σήμερα από την τράπεζα με την ευκαιρία της συνόδου κορυφής για το κλίμα που διεξάγεται στο Παρίσι.

Ο πολυμερής θεσμός επιθυμεί έτσι «να ευθυγραμμίσει με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού» τις χρηματοδοτήσεις που χορηγεί στα κράτη, εξηγεί στην ανακοίνωση.

Όλο και περισσότεροι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί εκδηλώνουν τη βούλησή τους να εγκαταλείψουν τον άνθρακα, που είναι η πιο ρυπογόνος ενέργεια, ωστόσο η Παγκόσμια Τράπεζα είναι η πρώτη πολυμερής τράπεζα που αναλαμβάνει μια τέτοια δέσμευση αναφορικά με την εκμετάλλευση και την παραγωγή πετρελαίου και αερίου.

Πάντως, σε ορισμένες «εξαιρετικές συνθήκες», η Παγκόσμια Τράπεζα θα μπορεί να συνεχίσει να χρηματοδοτεί προγράμματα για το φυσικό αέριο «στις πιο φτωχές χώρες όπου υπάρχει σαφές όφελος σε όρους πρόσβασης στην ενέργεια» και με την προϋπόθεση ότι δεν θα αντιβαίνουν στις δεσμεύσεις των χωρών αυτών στο πλαίσιο της διεθνούς συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα που υπογράφηκε το 2015.

Το 2016, οι χρηματοδοτήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας στη βιομηχανία του πετρελαίου και του αερίου έφτασαν το 1,6 δισεκατομμύριο δολάρια, δηλαδή λιγότερο από το 5% του συνόλου των χρηματοδοτήσεων που χορηγήθηκαν την ίδια χρονιά.