Σε καθοδική αναθεώρηση των προβλέψεων της για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας τους επόμενους μήνες προχώρησε η Fitch, με τον οίκο αξιολόγησης να εκτιμά πως θα υπάρξει ύφεση σε Ευρωζώνη, Βρετανία και ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Fitch, κύριοι λόγοι για το «κόψιμο» του παγκόσμιου ΑΕΠ είναι η κρίση του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ο υψηλός πληθωρισμός και τα αυξημένα επιτόκια από τις κεντρικές τράπεζες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο οίκος αναμένει πως το παγκόσμιο ΑΕΠ θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2,4% το 2022 (από 2,9% στην πρόβλεψη της Fitch τον Ιούνιο) ενώ το 2023 θα σημειωθεί ανάπτυξη 1,7% (έναντι 2,7% στην προηγούμενη εκτίμηση).

Για την Ευρωζώνη, η Fitch αναμένει πως θα βρεθεί σε ύφεση εντός του 2022, λόγω των επιπτώσεων με την κρίση στην επάρκεια φυσικού αερίου που δημιουργεί ο οικονομικός «πόλεμος» της ΕΕ με τη Ρωσία.

Στην έκθεση, η Fitch προβλέπει πως θα υπάρξει μια πλήρης ή σχεδόν ολική διακοπή της παροχής ρωσικού αερίου στην Ευρώπη. «Παρά τις προσπάθειες για αναζήτηση εναλλακτικών πηγών τροφοδοσίας, το σύνολο του αερίου στην ΕΕ θα μειωθεί σημαντικά βραχυπρόθεσμα, με τις συνέπειες αυτού να διαχέονται μέσω των βιομηχανικών εφοδιαστικών αλυσίδων.

Αυτές οι επιπτώσεις θα μεγεθυνθούν εάν χρειαστεί η παροχή αερίου με δελτίο, που είναι ένα βασικό ρίσκο για τη Γερμανία» σημειώνει η Fitch.

Για τις ΗΠΑ, ο οίκος εκτιμά πως η αμερικανική οικονομία θα παρουσιάσει ήπια ύφεση στα μέσα του 2023.

Για την Κίνα, η Fitch περιμένει ανάπτυξη 2,8% για το 2022 και 4,5% για το 2023.