Σε 64,8% από 65% αυξήθηκε τον Νοέμβριο η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καταγράφοντας μείωση 0,03%. Χωρίς τη συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό των ξένων διαμορφώθηκε στο 62,3%.

Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.544,08 εκατ. ευρώ ή 3,8%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 62,3% παρουσιάζοντας μείωση 0,1% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.

Το Νοέμβριο 2017 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των 45,68 εκατ. Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους 45,66 εκατ. ευρώ. Οι ξένοι επενδυτές τον Νοέμβριο 2017 πραγματοποίησαν το 57,3% των συναλλαγών σε σχέση με το 55% τον προηγούμενο μήνα.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 37,6% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

Η Αξία Συναλλαγών του Νοεμβρίου 2017 έφτασε τα 1.116,70 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 22,4% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 912,51 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2016 που η αξία συναλλαγών ήταν 1.211,87 εκατ., σημειώθηκε μείωση 7,9%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Νοεμβρίου 2017 ήταν 50,76 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (41,48 εκατ.) και μειωμένη έναντι της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (55,08 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Νοέμβριο 2017 ανήλθε στις 15.556 έναντι 14.351 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Νοέμβριο του 2016 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 15.623).

Τον Νοέμβριο 2017 δημιουργήθηκαν 595 νέες μερίδες επενδυτών έναντι 566 νέων μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Στα 40,17 δισ. μειώθηκε η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ

Η κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 40,17 δισ. ευρώ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 40,80 δισ., σημειώθηκε μείωση 1,5%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 38,71 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 3,8%.