Την αναστολή διαπραγμάτευσης των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών (warrants) της Alpha Bank από το Χρηματιστήριο Αθηνών από την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου και την αφαίρεσή τους από τα συστήματα διαπραγμάτευσής του την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε το ΧΑ.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Χρηματιστήριο Αθηνών, ενόψει της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της τελευταίας άσκησης και ταυτόχρονης λήξης των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών (warrants) της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΤΠΔ), ανακοινώνει την αναστολή διαπραγμάτευσης των ανωτέρω τίτλων από την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 και την αφαίρεσή τους από τα συστήματα διαπραγμάτευσής του την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017.